MEDIX, God. 16 Br. 86  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo HR ENG

Indikatori mentalnog zdravlja – indikatori kvalitete liječenja duševnih bolesnikaMental health indicators – indicators of treatment quality of psychiatric patients

Vlado Jukić, Petra Brečić, Draženka Ostojić, Željko Majdančić

Indikatori zdravlja i bolesti postaju zadnjih godina nezaobilazna tema u svim raspravama o kvaliteti prevencije bolesti i liječenja oboljelih od tjelesnih i duševnih bolesti. Dok su ovi indikatori u somatskoj medicini relativno dobro definirani, njihova identifikacija i verifikacija na području mentalnog zdravlja predstavlja veći problem. SZO je pokrenuo program poboljšanja sustava zdravstvene zaštite, posebno vulnerabilnih skupina psihijatrijskih bolesnika, no on se još nije uspio implementirati u našoj sredini. S obzirom na raznolikost i širinu indikatora mentalnog zdravlja (i mentalnih poremećaja) čini se da oni, onakvi kakvim ih vidi SZO ili kako su ih definirali Škoti, postaju istovremeno kočnica proučavanja stanja mentalnog zdravlja neke sredine. Zato držimo da treba konstruirati indikatore mentalnih poremećaja s manjim brojem „ajtema“ kako bi se mogli koristiti u rutinskoj kliničkoj praksi. Također treba konstruirati indikatore kvalitete liječenja raznih mentalnih poremećaja jer bi se njihovom primjenom lako i rutinski mogla analizirati kvaliteta liječenja u pojedinim ustanovama što bi bilo od važnosti prilikom akreditacije i kategorizacije bolnica. 

Ključne riječi:
akreditacija; epidemiologija mentalnih poremećaja; indikatori kvalitete zdravstvene zaštite; mentalni poremećaji; mentalno zdravlje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 86

Health and illness indicators have recently become a regular topic of discussions on quality of prevention and treatment of physical and psychiatric illnesses. While these indicators in somatic medicine have been well defined, their identification and verification in mental health area is more difficult. The World Health Organization (WHO) has started a program of health care improvement, especially of care for vulnerable groups of psychiatric patients. However, the program has not been implemented in our country. Given the variety and range of mental health indicators (and mental disorders), it seems that they, as seen by WHO or defined by Scotts – also present obstacles in studying mental health of a particular environment. Therefore, we believe that mental health indicators should contain fewer items if they are to be useful in routine clinical practice. Also, treatment quality indicators for various mental disorder should be developed, because their application could lead to easy and routine analysis of treatment quality in institutions, which would be important during accreditation and categorisation of hospitals. 

Key words:
accreditation; mental health; mental disorders; mental disorders, epidemiology; quality indicators, health care