MEDIX, God. 19 Br. 107/108  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija/Onkologija HR ENG

Indikacije za preoperativnu nutritivnu potporu u bolesnika sa zloćudnim tumorima probavnoga sustavaIndications for preoperative nutritional support of patients with malignant tumors of the digestive system

Marko Zelić, Iva Durut

Pothranjenost obuhvaća povećanu potrošnju i nedostatnost proteina, esencijalnih vitamina, minerala i ostalih nutrijenata u organizmu te, posljedično, izaziva izrazito smanjenje tjelesne mase, mišićnu slabost i smanjeni metabolizam. Od bolesnika za koje se predviđa kirurški zahvat, a koji imaju povećani rizik pothranjenosti, najzastupljeniji su bolesnici sa zloćudnim bolestima (čak 2/3 oboljelih razvije nekakav stupanj pothranjenosti koja se pogoršava s razvojem bolesti). Zbog toga je danas nutritivna potpora postala jedan od važnih ciljeva u liječenju zloćudnih bolesti. Pothranjenost je povezana s većom učestalošću perioperativnih komplikacija, lošijim ishodom liječenja, kao i većim troškovima. Perioperativna nutritivna potpora pozitivno utječe na postoperativni ishod te je danas standard liječenja svih kirurških bolesnika. 

Ključne riječi:
nutritivna potpora; perioperativna prehrana; pothranjenost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 107/108

Malnutrition includes increased spending and a lack of protein, essential vitamins, minerals and other nutrients in the body and, consequently, causes a marked reduction in body mass, muscle weakness and decreased metabolism. Out of the patients who are predicted to need surgery, but are at a greater risk of malnutrition, the most common are patients with malignant diseases (almost 2/3 of patients develop some degree of malnutrition, which worsens with the progression of the disease). Consequently, nutritional support is one of the important goals in the treatment of malignant diseases. Malnutrition is associated with a higher incidence of perioperative complications, poorer outcome of treatment, as well as higher costs. Perioperative nutritional support has a positive effect on postoperative outcome, and is a part of standard treatment in all surgical patients. 

Key words:
malnutrition; nutritional support; perioperative diet