English abstract: Click here.

Indikacije za liječenje bolesnika s ekstrahepatičnim manifestacijama kroničnoga hepatitisa C

Kronična infekcija virusom hepatitisa C (HCV) dovodi do progresivne fibroze jetre, ciroze, zatajenja jetre i hepatocelularnoga karcinoma. Osim toga, ona može dovesti i do niza sustavnih poremećaja i bolesti koji često mogu ostaviti veće posljedice na zdravlje od jetrene bolesti. Ti se poremećaji zajednički nazivaju ekstrahepatične manifestacije kroničnoga hepatitisa C i obuhvaćaju širok spektar promjena, od prisutnosti različitih klinički beznačajnih autoantitijela do klinički značajnih autoimunosnih bolesti, krioglobulinemijskoga vaskulitisa, kožnih promjena, oštećenja bubrega, limfoproliferativnih bolesti, dijabetesa, niza neuroloških i neuropsihijatrijskih promjena pa čak i do povećana obolijevanja i smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti. S obzirom na to da prisutnost i težina ekstrahepatičnih manifestacija ne koreliraju s težinom jetrene bolesti, a da eradikacija HCV-infekcije omogućuje izlječenje ekstrahepatične bolesti, tim je bolesnicima potrebno dati prednost u liječenju, posebno u doba novih terapija bez interferona.

Ključne riječi:
direktno djelujući protuvirusni lijekovi; ekstrahepatične manifestacije; kronični hepatitis C; terapija interferonom


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 22 Br. 123