MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Pregledni članak  •  Infektologija HR ENG

Indikacije za liječenje bolesnika s ekstrahepatičnim manifestacijama kroničnoga hepatitisa CIndications for treatment of patients with extrahepatic manifestation of chronic hepatitis C

Marko Duvnjak, Lucija Virović Jukić

Kronična infekcija virusom hepatitisa C (HCV) dovodi do progresivne fibroze jetre, ciroze, zatajenja jetre i hepatocelularnoga karcinoma. Osim toga, ona može dovesti i do niza sustavnih poremećaja i bolesti koji često mogu ostaviti veće posljedice na zdravlje od jetrene bolesti. Ti se poremećaji zajednički nazivaju ekstrahepatične manifestacije kroničnoga hepatitisa C i obuhvaćaju širok spektar promjena, od prisutnosti različitih klinički beznačajnih autoantitijela do klinički značajnih autoimunosnih bolesti, krioglobulinemijskoga vaskulitisa, kožnih promjena, oštećenja bubrega, limfoproliferativnih bolesti, dijabetesa, niza neuroloških i neuropsihijatrijskih promjena pa čak i do povećana obolijevanja i smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti. S obzirom na to da prisutnost i težina ekstrahepatičnih manifestacija ne koreliraju s težinom jetrene bolesti, a da eradikacija HCV-infekcije omogućuje izlječenje ekstrahepatične bolesti, tim je bolesnicima potrebno dati prednost u liječenju, posebno u doba novih terapija bez interferona.

Ključne riječi:
direktno djelujući protuvirusni lijekovi; ekstrahepatične manifestacije; kronični hepatitis C; terapija interferonom

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123

Chronic infection with hepatitis C virus (HCV) leads to progressive liver fibrosis, cirrhosis, liver failure and hepatocellular carcinoma. In addition, it can lead to a number of systemic disorders and diseases that can often have larger health consequences than the liver disease itself. These disorders are commonly named extrahepatic manifestations of chronic hepatitis C, and comprise a wide range of changes, from the presence of various clinically insignificant autoantibodies to clinically significant autoimmune diseases, cryoglobulinemia vasculitis, skin changes, renal impairment, lymphoproliferative diseases, diabetes, a number of neurological and neuropsychiatric disorders, and even increased morbidity and mortality from cardiovascular disease. Considering that the presence and severity of extrahepatic manifestations do not correlate with the severity of liver disease, and that the eradication of HCV infection allows for cure of the extrahepatic disease, patients with systemic manifestations of HCV infection should be prioritized for treatment, especially in the new era of novel interferon-free therapies.

Key words:
chronic hepatitis C infection; direct-acting antiviral drugs; extrahepatic manifestations; interferon therapy