Indikacije za alogeničnu transplantaciju koštane srži u liječenju mijeloidnih neoplazmi

Autor: Viktor Zatezalo, Inga Mandac Smoljanović, Ruža Jakovac, Martina Bogeljić Patekar, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić-Krišto
Sažetak:

Transplantacija hematopoetskih stanica postupak je u kojem se hematopoetske matične stanice daju primatelju s namjerom potpune ili djelomične repopulacije i zamjene hematopoetskog sustava. Već dugi niz godina alogenična transplantacija ostaje okosnica liječenja mijeloidnih neoplazmi i često je jedina kurativna opcija. Najčešće indikacije za alogeničnu transplantaciju upravo su mijeloidne neoplazme, a akutna mijeloična leukemija čini otprilike trećinu svih indikacija za alogeničnu transplantaciju. Zbog morbiditeta i mortaliteta povezanog s ovom vrstom liječenja, odluku o transplantaciji treba donijeti individualno uzevši u obzir potencijalni kurativni učinak transplantacije, kao i rizične faktore bolesti te one povezane s karakteristikama pacijenta.

Ključne riječi:
alogenična transplantacija; darivatelj matičnih stanica; indikacije za alotransplantaciju; mijeloidne neoplazme; terapija kondicioniranja

OGLAS