MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija

Zaštita mentalnog zdravlja u krizi: stres, tjeskoba, strah - postupci osnaživanja i samopomoći postupak umirenja uznemirenih osoba

Štefica Bagarić, Jasminka Bektić, Petrana Brečić, Vedran Bilić, Dolores Britvić, Nadica Buzina, Marija Eterović, Mirjana Ivandić, Tihana Jendričko, Elvira Koić, Marina Kovač, Marija Kušan Jukić, Darko Marčinko, Sanja Martić-Biočina, Alma Mihaljević-Peleš, Lana Mužinić Marinić, Krešimir Radić, Senka Repovečki, Aleksandar Savić, Danijela Štimac Grbić, Slađana Štrkalj Ivezić, Domagoj Vidović

Preuzmi PDF