MEDIX, God. 16 Br. 87/88  •  Test znanja  •  Interna medicina

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Arterijska hipertenzija – nove smjernice u prevenciji, dijagnostici i liječenju

Preuzmi PDF