MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Supplement 2  •  Pregledni članak  •  Ginekološka endokrinologija

Prijevremena insuficijencija jajnika: Preporuke Međunarodnoga društva za menopauzu - smjernice

Panay N, Anderson RA, Nappi RE, Vincent AJ, Vujović S, Webber L, Wolfman W

Preuzmi PDF