MEDIX, God. 25 Br. 138 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Interna medicina

Praktične smjernice za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije u djece i adolescenata

Vesna Herceg-Čavrak, Dalibor Šarić, Hrvoje Kniewald, Višnja Tokić Pivac, Martin Ćuk, Ivana Trutin, Đurđica Košuljandić, Adela Arapović, Dejan Balažin, Vera Musil, Vesna Jureša, Bojan Jelaković, Nikolina Benco, Bernardica Valent Morić

Preuzmi PDF