MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1  •  Osvrt

Postupak deeskalacije – Smjernice za smirivanje uznemirenih pacijenata

Slađana Štrkalj Ivezić, Aleksandar Savić, Petrana Brečić, Krešimir Radić, Štefica Bagarić, Jasminka Bektić, Senka Repovečki, Tihana Jendričko, Marija Kušan Jukić, Dolores Britvić, Nadica Buzina, Alma Mihaljević - Peleš, Vedran Bilić, Lana Mužinić Marinić

Preuzmi PDF