MEDIX, God. 20 Br. 113/114  •  Sponzorirana reportaža  •  Fizikalna medicina i rehabilitacija

Moderne tehnologije u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji

Tonko Vlak

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 113/114