MEDIX, God. 27 Br. 147/148  •  Pregledni članak  •  Hiperbarična medicina

Hiperbarična oksigenoterapija u upalnim reumatskim bolestima

Kristina Franjić, Sanja Jurić Banai, Sead Žiga, Dragan Vujović, Dejan Andrić, Marko Banić

Preuzmi PDF