Izdvojeno iz sadržaja

Koncept krhkosti – gerastenija ili kako razumjeti potrebe gerijatrijskog bolesnika

Uvođenjem koncepta krhkosti ili gerastenije identificiraju se starije osobe, često s multimorbiditetom, kojima je osobito potrebna višedimenzionalna skrb. Krhkost ili gerastenija označava stanje ubrzanog biološkog starenja tijekom kojeg tijelo postupno gubi sposobnost upravljanja fizičkim, psihičkim i socijalnim zahtjevima.  Pravilna i pravovremena procjena krhkosti omogućuje planiranje najboljih uvjeta za kontinuiranu njegu, skrb i maksimalno optimiziranje kvalitete života pojedinca kao i izbjegavanje negativnih posljedica po zdravlje...

AKTUALNO IZDANJE: Medix, God. 29 Br. 156/157

Tema broja:

Gerastenija – pokazatelj funkcionalne sposobnosti i zdravlja osoba starije životne dobi


Gošće urednice:
doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić
Libertas Međunarodno Sveučilište, Zagreb

doc. prim. dr. sc. Tajana Pavić
KBC Sestre milosrdnice, Zagreb


Suplement:

Preporuke za cijepljenje odraslih osoba protiv pneumokoka


Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko epidemiološko društvo

OGLAS

Pregledni stručni članci

Panel gerastenije u praksi liječnika opće/obiteljske medicine

Kvalitetna zdravstvena skrb za osobe starije dobi sve je veći izazov zbog sve većeg broja starijih osoba, ali i zbog zahtjevnog osiguranja nužnog standarda skrbi primjerenog svakoj osobi starije dobi. Vremenski pritisak za obavljanje tih zadataka sve je izraženiji pa je potrebno iskoristiti sve mogućnosti kako bi se što više vremena ostavilo liječnicima i ostalom medicinskom osoblju da prikupe što korisnije podatke i temeljem njih na kvalitetan način pomognu pacijentu.

Razgovori

Prof. dr. sc. Nick Panay: Uloga hormonske nadomjesne terapije u liječenju klimakterijskih tegoba

U odluci o korištenju hormonskog nadomjesnog liječenja, osim u slučaju izričito jasnih kontraindikacija, upravo je žena ta koja donosi odluku...

Prof. dr. Gorgina Piccoli: Green nephrology – izazovi u nadomještanju bubrežne funkcije dijalizom

Green nephrology se razvija u širu koncepciju kojom se obuhvaća sve, od sprječavanja bubrežne bolesti, prevencije i liječenja, usporavanja progresije i na taj način smanjenja broja bolesnika u kojih je prijeko potrebno nadomještanje bubrežne funkcije dijalizom...

Osvrti na stručna događanja

41. simpozij Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju HLZ-a

Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju i ove godine organiziralo stručni skupna kojem su obrađene su aktualne teme o dječjem zdravlju i zdravom odrastanju. Primarnih pedijatara je malo, a skrbe o 300.000 djece u Hrvatskoj: djece je sve manje, ali su zahtjevi i izazovi sve veći...

Kontroverze u hipertenziji, kardiovaskularnoj prevenciji i nefrologiji

I. Adriatic simpozij o debljini i tečaj Europske asocijacije za debljinu (EASO) – „Od dijagnoze do liječenja“

Osvrti

Medicina životnog stila – nova grana medicine

Medicina životnog stila (MŽS) relativno je nova medicinska disciplina, definirana kao prevencija i liječenje bolesti promjenom životnih navika i bihevioralnih izbora pojedinca s ciljem utjecaja na uzrok bolesti...

11. simpozij „Odabrane teme iz dijalize“

Dijaliza je veliki proizvođač otpada i veliki potrošač vode i električne energije. Zdravstveni djelatnici trebaju biti upoznati s tim problemom i sa stručnjacima različitih profila nastojati pridonijeti očuvanju okoliša. Posljednjih desetak godina broj bolesnika na kućnoj hemodijalizi, barem u razvijenom dijelu svijeta, ponovo je u porastu...

Edukacijski značaj specijalizacije iz gerijatrije u Europi

IV. hrvatski kongres menopauzalne medicine