MEDIX, God. 15 Br. 80/81  •  Sponzorirana reportaža

Akutni subglotični laringitis – nova i učinkovita rektalna glukokortikoidna terapija

Tamara Voskresensky Baričić

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 80/81