MEDIX, God. 27 Br. 149  •  Pregledni članak  •  Alergologija i klinička imunologija HR ENG

Imunosne značajke upale tipa 2Immunological aspects of type 2 inflammation

Drago Batinić

Imunost tipa 2 općenito označuje imunosne odgovore posredovane TH2-citokinima IL-4, IL-5 i IL-13, koje stvaraju urođene limfoidne stanice tipa 2 (ILC2) i pomagački TH2-limfociti. Taj oblik imunosti služi za nadzor i zaštitu epitelnih zaprjeka primarno od helminata (crva), ali i drugih neza raznih tvari, kao i za održanje tkivne homeostaze. Izvršni su mehanizmi imunosti tipa 2 složeni, a uključuju aktivaciju limfocita B i stvaranje IgE-a, eozinofiliju, infiltraciju tkiva imunosnim stanicama i izravno djelovanje TH2-citokina i proizvoda imunosnih stanica na okolno tkivo. Taj oblik imunosti pokreće se i u reakciji na nezarazne tvari (npr. alergene) i, ako je nereguliran, dovodi do razvoja upale tipa 2, što je zajedničko obilježje alergijskih bolesti (npr. astme i atopijskoga dermatitisa). Iako slične imunopatogeneze, alergijske su bolesti heterogene s obzirom na kliničku sliku i tijek bolesti, što na meće potrebu za promjenom paradigme u definiciji alergijskih bolesti. Suvremeno liječenje kroničnih alergijskih bolesti cilja proksimalne čimbenike upale (citokine) primjenom blokirajućih monoklonskih protutijela. Valja pretpostaviti da će točnija definicija alergijskih bolesti temeljena na imunopatogenezi TH2-odgovora omogućiti još učinkovitije personalizirano liječenje te skupine bolesti.

Ključne riječi:
citokini; imunost tipa 2; upala tipa 2; alergija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 149

Type 2 immunity generally refers to immune responses mediated by TH2-cytokines IL-4, IL-5 and IL-13 produced by innate type 2 lymphoid cells (ILC2) and helper TH2-lymphocytes. This form of immunity serves to control and protect epithelial barriers primarily from helminths (worms) but also from non-infectious substances, as well as to maintain tissue homeostasis. The effector mechanisms of type 2 immunity are complex and include activation of B lymphocytes and IgE production, eosinophilia, tissue infiltration by immune cells, and direct action of TH2-cytokines and immune cell products on surrounding tissue. When this form of immunity is triggered in response to non-infectious substances (e.g. allergens) and left unregulated, type 2 inflammation develops, which is a common feature of allergic diseases (e.g. asthma and atopic dermatitis). Although sharing similar immunopathogenesis, allergic diseases are heterogeneous with respect to the clinical presentation as well as course of the disease. Therefore, a paradigm shift may be called for in defining allergic diseases based on immunopathogenesis. Modern treatment of chronic allergic diseases targets proximal inflammatory factors (cytokines) by monoclonal antibodies. A more accurate definition of allergic diseases based on the immunopathogenesis of the TH2 response will allow even more effective personalized treatment of this group of diseases.

Key words:
cytokines; type 2 immunity; type 2 inflammation; allergy