MEDIX, God. 14 Br. 74  •  Stručni članak  •  Ginekologija HR ENG

Imunologija preeklampsije - imunološke promjene u hipertenziji uzrokovanoj trudnoćomThe role of the immune system in preeclampsia: current understanding of the maternal immune response in pregnancy induced hypertension

Erden Radončić, Višnja Latin, Milan Kos, Martina Ujević

Sindrom preeklampsije-eklampsije jedinstveni je poremećaj vezan za trudnoću i puerperij i najopasnija komplikacija humane reprodukcije kako za život majke, tako i djeteta. Unatoč brojnim predloženim teorijama, etiologija preeklampsije još je uvijek nepoznata. Patofiziološka pozadina svih simptoma tijekom trudnoće i ranog puerperija uključuje poremećenu invaziju trofoblasta, abnormalan polimorfizam određenih gena, aktivaciju vaskularnog endotela, intoleranciju aloantigena od imunološkog sustava majke, ali i razvoj nekontroliranog sustavnog upalnog procesa. Noviji podaci pokazuju da promijenjen imunološki odgovor može imati ključnu ulogu u razvoju preeklampasije. Neki epidemiološki podaci i modeli laboratorijskih životinja podupiru ovakav stav; usporedne studije pokazuju da je produkcija citokina tipa 1 u preeklampsiji predominantna u odnosu na onu tipa 2, što dovodi do sistemske imunološke aktivacije, generalizirane upalne reakcije i time razvoja preeklampsije. Prikazane su suvremene spoznaje o ulozi prirođene i adaptivne imunosti u preeklampsiji te teorije i rasprave o mogućim patofiziološkim mehanizmima s imunološke točke gledišta 

Ključne riječi:
trudnoća, preeklampsija, imunološki sustav

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 74

Preeclampsia and eclampsia are unique disorders closely associated with pregnancy and puerperium and it is serious complication affecting both mother and the fetus. The origin of preeclampsia, a disease unique to pregnancy is still matter of debate and numerous theories have been proposed. The pathophysiology of the disease involves impaired trophoblast invasion, abnormal genetic polymorphism, vascular endothelial cell activation, immune intolerance by the maternal immune system, but also an exaggeration of a systemic inflammatory process. Recent data demonstrate that an altered immune response may play a key role in the development of preeclampsia. Some epidemiological findings and animal models support this idea; the cytokine profile in preeclampsia shows that the production of type 1 cytokines is dominant while the production of type 2 cytokines, which regulates inflammation, is suppressed, and therefore, systematical immunoactivation may be one cause of preeclampsia. This review summarizes our current understanding of the role of the innate and adaptive immune system in preeclampsia and discuss the pathophysiology of preeclampsia f.rom an immunological viewpoint. 

Key words:
pregnancy, preeclampsia, immune system