Imunologija preeklampsije - imunološke promjene u hipertenziji uzrokovanoj trudnoćom

Autor: Erden Radončić, Višnja Latin, Milan Kos, Martina Ujević
Sažetak:

Sindrom preeklampsije-eklampsije jedinstveni je poremećaj vezan za trudnoću i puerperij i najopasnija komplikacija humane reprodukcije kako za život majke, tako i djeteta. Unatoč brojnim predloženim teorijama, etiologija preeklampsije još je uvijek nepoznata. Patofiziološka pozadina svih simptoma tijekom trudnoće i ranog puerperija uključuje poremećenu invaziju trofoblasta, abnormalan polimorfizam određenih gena, aktivaciju vaskularnog endotela, intoleranciju aloantigena od imunološkog sustava majke, ali i razvoj nekontroliranog sustavnog upalnog procesa. Noviji podaci pokazuju da promijenjen imunološki odgovor može imati ključnu ulogu u razvoju preeklampasije. Neki epidemiološki podaci i modeli laboratorijskih životinja podupiru ovakav stav; usporedne studije pokazuju da je produkcija citokina tipa 1 u preeklampsiji predominantna u odnosu na onu tipa 2, što dovodi do sistemske imunološke aktivacije, generalizirane upalne reakcije i time razvoja preeklampsije. Prikazane su suvremene spoznaje o ulozi prirođene i adaptivne imunosti u preeklampsiji te teorije i rasprave o mogućim patofiziološkim mehanizmima s imunološke točke gledišta 

Ključne riječi:
trudnoća, preeklampsija, imunološki sustav

OGLAS