MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Stručni članak  •  Stomatologija u 21. stoljeću HR ENG

Implantoprotetsko zbrinjavanje nedostajućega gornjeg srednjeg sjekutićaImplant prosthetic rehabilitation of upper central incisor deficiency

Ivone Uhač, Zoran Kovač, Vesna Fugošić

Implantoprotetska terapija predstavlja optimalno rješenje u slučaju gubitka pojedinačnog prednjeg zuba. U odnosu na klasičnu fiksnoprotetsku terapiju, ovaj oblik zbrinjavanja ima niz prednosti. Osnovno je postići biološku štednju, te izbjeći brušenje tkiva susjednih zuba koje je potrebno pri izradi mosta. Uspjeh terapije implantatima ovisi o timskom pristupu planu terapije koji sjedinjuje znanja i iskustva protetičara, oralnog kirurga te zubnog tehničara. Cilj je precizne pripreme procijeniti optimalno mjesto implantacije te osigurati pravilni izbor implantata. Time se postižu osnovni preduvjeti da se u fazi protetske rekonstrukcije omogući optimalno funkcijsko i estetsko rješenje

Ključne riječi:
gubitak prednjeg zuba, implantat, protetska rekonstrukcija zuba

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

The implant prosthetic therapy is optimal treatment in case of single upper central incisor deficiency. There are multiple advantages which this treatment offers against classic prosthetic therapy. The goal is to avoid mechanical intervention on adjacent teeth which is not possible with classic bridge therapy. The success of implant prosthetic therapy greatly depends on close cooperation between dentists, oral surgeons and dental technicians unifying their individual fields of expertise, thus creating ideal therapy planning. Choosing the optimal implant positioning and implant type is the first step in thorough therapy planning which will enable optimal functional and esthetic solution in later treatment

Key words:
upper central incisor deficiency, implant, prosthetic rehabilitation