MEDIX, God. 18 Br. 100  •  Prikaz slučaja  •  Stomatologija HR ENG

Implantoprotetička nadoknada gornjega prvog molara u semicirkularnom mostuImplant-prosthetic replacement of the first upper molar in semicircular bridge

Miroslav Hrelja, Adnan Ćatović, Dragutin Komar, Danijel Komar

Implantoprotetička terapija ubraja se u najsuvremenija dostignuća dentalne medicine.Iako ugradnja implantata često ima ograničenu primjenu, ona je u mnogim kliničkim slučajevima najbolje rješenje. Ovo se posebice odnosi na slučajeve gdje imamo gubitak jednoga zuba u intaktnom zubnom nizu, gdje je retencija potpune proteze zbog resorpcije koštane podloge loša ili pak, dodavanjem implantata povećavamo skraćeni zubni niz i postižemo dvostruki efekt. Pacijentova funkcija žvakanja se poboljšava i nije potrebna šira protetička intervencija. U radu je prikazan upravo ovaj posljednji primjer,gdje se nakon ekstrakcije zadnjega stražnjeg zuba u gornjoj čeljusti, trenutnom ugradnjom implantata u alveolu ekstrahiranoga prvoga gornjeg molara dobio distalni nosač mosne konstrukcije,koji se povezao s prednjim zubom kao medijalnim sidrom nove mosne konstrukcije. 

Ključne riječi:
implantat jednog zuba; kutnjak; neposredna ugradnja zubnog implantata

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 100

Implant-prosthetic treatment is one of the latest achievements in dental medicine. Although dental implant placement has limited indication, in many cases it is the best clinical solution. This is particularly true in cases where only one tooth is missing in an intact dental arch, where the retention of complete dentures is poor due to high level of bone resorption or where adding implants increases the shortened arch and achieves a double effect. The patient has a better chewing function and does not require general prosthetic rehabilitation. We describe a case where the extraction of the last posterior teeth in the upper jaw and immediate implant placement in the alveolar bone of extracted first upper molar improved the bridge construction stability with a new abutment connected with a medial tooth abutment as an anchor for the new bridge construction. 

Key words:
dental implants, single-tooth; immediate dental implant loading; molar