MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Osvrt na stručno događanje  •  Obiteljska medicina HR ENG

III. kongres Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM)

Vjekoslava Amerl-Šakić, Mario Malnar

Treći kongres KoHOM-a održan je od 4. do 7. listopada 2012. u Bolu na Braču. Uz izbornu skupštinu, u sklopu nekoliko radionica obrađena je goruća problematika obiteljskih liječnika – novi model financiranja primarne zdravstvene zaštite, strategija razvoja zdravstva, mogućnosti unapređenja kvalitete u radu ordinacija obiteljske medicine te organizacija rada u turističkim ambulantama. Predstavljen je prijevod dijela kliničkih smjernica britanskog Nacionalnog instituta za zdravlje i kliničku izvrsnost (National Institute of Clinical Excellence – NICE), s ciljem uvođenja kliničkih smjernica i medicine temeljene na dokazima (evidence based medicine) u svakodnevnom radu obiteljskog liječnika. Kongres je aktivno pratilo više od 550 sudionika iz deset zemalja Europe.

 

Od 4. do 7. listopada 2012. godine u Bolu na Braču održan je 3. kongres Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM). Uz izbornu skupštinu udruge, o kojoj je iscrpno izvješće dostupno na www.kohom.hr, održan je niz predavanja i radionica, a ove su godine na kongresu sudjelovali i mladi kolege iz pokreta Vasco de Gamma, europske radne skupine specijalizanata i mladih specijalista obiteljske medicine, te je dio predavanja i radionica održan na engleskom jeziku.

Uvodno predavanje održao je prof. dr. sc. Igor Francetić o intrigantnoj temi polipragmazije u obiteljskoj medicini. Činjenica je da obiteljski liječnici učestalo ukazuju na problem nepotrebnog propisivanja lijekova te vode računa o interakcijama lijekova i njihovim kontraindikacijama jer sagledavaju cjelovitog čovjeka, a ne samo njegove dijelove. Njegove radionice o upotrebi antibiotika i antikoagulantnoj terapiji bile su među najposjećenijima.

 


Predsjednici Organizacijskog odbora kongresa Vjekoslava Amerl-Šakić, dr. med., i Mario Malnar, dr. med., tijekom svečanog otvorenja

Posebno nadahnut pozdravni govor održao je prof. dr. sc. Carl Steylaerts iz Belgije, tijekom koga je prenio svoju optimističnu viziju budućnosti obiteljskog doktora koji bi, zahvaljujući humanosti i altruizmu, trebao biti primjer i poticaj za poboljšanje svijeta u kojem živimo. Završetak prvog dana obogatili su mladi kolege pokaznom vježbom „A da se i vama dogodi…“, u kojoj su kratkim igrokazom prikazali uspješnu reanimaciju pacijenta u čekaonici liječnika obiteljske medicine.

Izravni kontakt s bolesnikom

Obiteljski liječnici u izravnom su kontaktu s pacijentom i najčešće prvi prepoznaju psihosomatske bolesti. Dr. sc. Aleksandar Ljubotina, specijalist obiteljske medicine i diplomirani psiholog, objasnio je razliku između somatoformnih i psihosomatskih bolesti, koje bi se mogle sažeti u tri osnovne: 1. psihosomatski poremećaji izazivaju oštećenja tkiva i organa (psihosomatske bolesti), somatoformni poremećaji ne, 2. psihosomatski poremećaji uključuju unutarnje organe (srce, pluća, gastrointestinalni organi...), somatoformni poremećaji uključuju vanjske dijelove tijela (ruke, noge...) ili osjete (vid, sluh, glas...), i 3. bolesnici koji pate od psihosomatskih bolesti obično su zabrinuti, dok oni koje muči somatoformni poremećaj zahtijevaju pažnju, ali nisu pretjerano zabrinuti. Glavno je obilježje somatoformnog poremećaja ponavljano iznošenje fizičkih simptoma s ustrajnim traženjem medicinskog ispitivanja usprkos ponavljanju negativnih nalaza i liječnikovim uvjeravanjima da simptomi nemaju fizičke osnove. Ako su tjelesni poremećaji prisutni, ne objašnjavaju prirodu i opsežnost simptoma ili bolesnikov distres, odnosno zaokupljenost simptomima.

Merica Vukasović, dr. med., i Vikica Krolo, dr. med., prikazale su mogućnosti psihoterapije u ambulantama obiteljske medicine, dok je Vesna Oršulić, dr. med., u radionici „Kako preživjeti težak radni dan“ dala praktične smjernice kako se nositi sa svakodnevnim stresom i spriječiti burn out sindrom u radu liječnika.

Profesorica psihologije Nada Anić u svom je predavanju, a kasnije i tijekom radionice kroz praktične primjere iz dugogodišnje prakse, upoznala nazočne s problemima u komunikaciji među ljudima, a posebno s problemima u komunikaciji u odnosu liječnik – pacijent. U druženjima „S profesorom na ti“ upoznala je liječnike s mogućnostima koje pruža kognitivno-bihevioralna terapija i kako u Hrvatskoj doći do terapeuta ili postati terapeut.

Doc. dr. sc. Živko Gnjidić iz Klinike za neurokirurgiju KBC-a „Sestre milosrdnice“ vrlo je zorno ukazao na problem dijagnostike i liječenja tumora hipofize, kojih je u populaciji znatno više nego što se prepoznaje. Kao slučajni nalaz obdukcije prisutni su u gotovo 30% preminulih. S obzirom da adenome hipofize, kao najučestalije među spomenutim tumorima, prati klinička slika hipertenzije, kardiovaskularnih i respiratornih poremećaja, dijabetesa i malignoma, zadaća je obiteljskih liječnika tumore hipofize jednostavnim testovima isključiti iz dijagnoze. Novosti u organizaciji palijativne skrbi u PZZ-u prikazala je Branka Kandić-Splavski, dr. med., voditeljica ambulante za palijativnu medicinu u Domu zdravlja u Osijeku. Oko ustroja palijativne skrbi bilo je mnoštvo otvorenih pitanja, no uz nadu da će se u idućem razdoblju zajedno sa zdravstvenom administracijom moći na ta pitanja odgovoriti kako se obiteljske liječnike ne bi preskočilo u planiranju palijativne skrbi u okviru PZZ-a.

Diferencijalna dijagnoza reumatskih bolesti i liječenje astme u obiteljskoj medicini

Prof. dr. sc. Branimir Anić iz Zavoda za kliničku imunologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb u svom je predavanju i dvjema radionicama te druženjima uz kavu i čaj u sklopu programskih cjelina kongresa „S profesorom na ti“ nastojao približiti problematiku upalne reumatske bolesti, ukazati na potrebu brze, rane dijagnostike te kroz primjere bolesnika poučiti kako racionalno i što točnije odrediti diferencijalnu dijagnozu.

O praktičnim smjernicama u dijagnostici i liječenju astme u obiteljskoj medicine na primjeru svoje ordinacije govorila je Valentina Nakić, dr. med., dok je prof. Tudorić prikazao kako kliničari pristupaju istom problemu. Tom je prilikom promovirao „Moju astma knjižicu“. Radi se o dnevniku koji bi uz pomoć obiteljskog liječnika trebali voditi bolesnici kako bi postali aktivni moderatori svog liječenja. U diskusiji je istaknuta potreba da kompjutorski programi u ordinacijama obiteljske medicine imaju u kartonima već ugrađene trijažne CAT (KOPB) i ACT (astma) upitnike.

Medicina bazirana na dokazima

Medicina bazirana na dokazima (EBM) ključna je i u radu obiteljskog liječnika, a obrađena je u dvjema sekcijama – Dubravka Vrdoljak, dr. med., s Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu prikazala je kako se koristiti prednostima EBM-a u obiteljskoj medicini, dok je Tanja Pekez-Pavliško, dr. med., na engleskom jeziku obradila istu temu u radionici s kolegama gostima iz pokreta Vasco de Gamma, upućujući specijalizante da koristeći EBM na primjerima iz svojih zemalja uvide značaj donošenja odluka na temelju dokaza i važnost primjene istih u obiteljskoj medicini, što je popraćeno plodnom raspravom.

Doprinos kongresu dali su i prof. Janko Kersnik s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru, predsjednik Europskog udruženja nastavnika opće medicine (EURACT), predavanjem o mogućnosti povećanja efikasnosti u podučavanju obiteljskog liječnika, te doc. dr. Tina Eriksson (Institut za javno zdravstvo Sveučilišta u Kopenhagenu), predsjednica Europskog udruženja za osiguranje kvalitete i sigurnosti u obiteljskoj medicini (EQIUIP), jedne od organizacija u sklopu europske mreže Svjetskog udruženja obiteljskih liječnika (WONCA), koja se osvrnula na praćenje kvalitete u obiteljskoj medicini.

Tematske radionice iz ortopedije i prikaz rada HALMED –a

U sklopu kongresnog programa predstavljen je djelokrug rada nove Specijalne bolnice za ortopediju „Sv. Katarina“ u Zaboku. Njeni djelatnici Eduard Rod, dr. med., i Darko Perović, dr. med., održali su interaktivnu ortopedsku radionicu i približili nazočnima problem bolnog ramena i križobolje te istaknuli ulogu obiteljskog liječnika u njihovom zbrinjavanju.

Stručnim izlaganjem i trima radionicama nazočni su upoznati s radom Agencije za lijekove i medicinske proizvode HALMED, koja obavlja poslove vezane uz lijekove, medicinske proizvode i homeopatske proizvode, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske. Djelatnici agencije ukazali su na važnost uloge agencije od pružanja informacija stručnoj javnosti i građanstvu o pojedinom farmaceutskom proizvodu do prijave nuspojava. Ukazali su na mogućnosti aktivne suradnje s obiteljskim liječnicima te su svi zainteresirani pozvani da im se obrate svojim prijedlozima na adresu www.halmed.hr.

Radionice iz hitnih stanja i drugih područja rada LOM –a

Zbog izuzetnog interesa na dosadašnjim kongresima za radionice iz hitne medicine, ove su godine održane tri radionice, svaka u trajanju više od četiri sata, pod nazivom „ABC hitnih stanja“, od kojih je jedna održana na engleskom jeziku. Uz navedeno, održano je šest radionica na kojima je uvježbavan rad s automatskim vanjskim defibrilatorom u reanimaciji.

Održane su i „klasične“ radionice: „Mala kirurgija“, „Inkontinencija – problem o kojem šutimo“, „Debljina – jedna riječ, 100 problema“, te radionica „Kompresivna terapija – zlatni standard u liječenju venske insuficijencije“, koja je učestalu problematiku iz svakodnevne prakse nastojala približiti nazočnima na novi način.

Predavanja popraćena plodnom diskusijom održana su na temu sigurnosti bolesnika i važnosti pojma sigurnosti u medicini i politici u Europskoj uniji, fizikalnoj terapiji u obiteljskoj medicini, hitnim stanjima u ovisnika o psihoaktivnim drogama, kontinuiranom 24-satnom mjerenju arterijskog tlaka (KMAT) u ordinacijama obiteljske medicine i dr.

Organizacija i djelotvornost PZZ-a u sustavu zdravstva

Željko Gumzej, dr. med., analizirao je i kritički se osvrnuo na neke nelogičnosti Nacionalne strategije razvoja zdravstva u idućih osam godina, koju je Hrvatski sabor usvojio 28. rujna ove godine. Jedan od zaključaka je da je usprkos do sada najtemeljitije analize postojećih pozicija glavnih čimbenika u zdravstvenom sustavu jasno da i ta strategija vremenski zaostaje za realnim potrebama. Osim toga, nisu ponuđena konkretna zadovoljavajuća rješenja koja bi pokazala kako bi zdravstvo u idućem razdoblju trebalo funkcionirati.

Zoran Maravić, dr. med., predstavio je rezultate tromjesečnog rada grupne prakse u Brezničkom Humu, mr. sc. Vlado Bjelajac, dr. med., pokazao je kako legalno zaraditi pružanjem zdravstvenih usluga u turizmu, uz odgovore na neka provokativna pitanja o načinima naplate pruženih usluga, dok je Leonardo Bressan, dr. med., privukao brojne kolege u svoju radionicu „Kakvu obiteljsku medicinu zaslužuje RH“, poslije koje je izvršena detaljna analiza ponuđenog ugovora za 2013.

U subotu popodne održan je sastanak Izvršnog odbora KoHOM-a (u starom sazivu) uz nazočnost velikog broja sudionika. Raspravljano je i o novom modelu ugovaranja s HZZO-om te zaključeno da postojeći model nije povoljan za obiteljske liječnike te ga treba znatno preraditi prije potpisivanja.

Dodatna novost kongresa bilo je predstavljanje hrvatskog prijevoda kliničkih smjernica britanskog Nacionalnog instituta za zdravlje i kliničku izvrsnost (National Institute of Clinical Excellence – NICE) za procjenu kardiovaskularnog rizika i rizika za nastanak cerebrovaskularnog inzulta, dijagnostiku i liječenje kroničnog zatajenja srca i kronične bubrežne bolesti, prevenciju, mehaničku i farmakološku profilaksu venske tromboembolije, prevenciju alkoholizma u adolescenata te smjernica iz područja ginekologije i reproduktivnog zdravlja za obiteljske liječnike. Neke od autorica i mentorica prijevoda smjernica Meri Margreitner, dr. med., Tanja Pekez-Pavliško, dr. med., Ljiljana Lulić Karapetrić, dr. med., Vesna Oršulić, dr. med., Ines Balint, dr. med., i prim. Vjekoslava Amerl-Šakić, dr. med., u kratkim su crtama prikazale sažetke smjernica, a tiskani su i skraćeni podsjetnici/postupnici koji su plastifi cirani i podijeljeni u kongresnim materijalima.

Tijekom kongresa osnovana je i sekcija istraživača KoHOM-a, kojoj se odmah priključilo 20-ak kolegica i kolega. Sekcija će članovima Ko- HOM-a omogućiti međunarodnu suradnju te sudjelovanje u domaćim i međunarodnim istraživanjima u obiteljskoj medicini.

Pokret vasco da Gamma

Vasco da Gamma pokret u Hrvatskoj, koji predstavlja Udruga specijalizanata obiteljske medicine unutar Ko- HOM-a, organizirao je prije i tijekom kongresa KoHOM-a razmjenu specijalizanata obiteljske medicine iz zemalja Europske unije, Izraela i Latvije. Od 1. do 4. listopada 2012. specijalizanti su bili smješteni u kućama svojih domaćina (kolega i kolegica obiteljskih liječnika). Osim što su boravili u njihovom domu, zajedno su s njima i radili u ordinacijama. Timski su rješavali problematiku s kojom se liječnici svakodnevno susreću te ispunjavali ankete koje su dobili od organizatora. Morali su zajedno s domaćinima vidjeti kako se pojedini medicinski problemi rješavaju u Hrvatskoj te opisati kako se ti isti problemi rješavaju u njihovim zemljama i nakon toga zajednički evaluirati što je pozitivno, a što negativno u oba zdravstvena sustava.

Nakon boravka kod domaćina, zajedno s njima prisustvovali su Trećem kongresu KoHOM-a. Dio predavanja i radionica na engleskom jeziku bio je namijenjen u prvom redu njima, ali i svim ostalim zainteresiranim liječnicima.

Predavanja su održali kolege iz Španjolske, Hrvatske, Danske i Slovenije. Kolege specijalizanti su također morali i sami spremiti kratku prezentaciju o evidence based medicini u svojoj zemlji te je prezentirati pred ostalim kolegama. Specijalizanti su sudjelovali u svim društvenim i zabavnim sadržajima na kongresu.

Kongres je aktivno pratilo više od 550 sudionika, od čega 20 liječnika iz Italije, Španjolske, Latvije, Ukrajine, Slovenije, Srbije, Portugala, Izraela i Francuske. Dojmovi sudionika su izvrsni i svi se žele vratiti u Hrvatsku i sudjelovati u novim razmjenama i kongresima. Organizatori kongresa nadaju se da je to samo prva takva razmjena u nizu predstojećih, kao i da će strani sudionici u svojim domovinama pokrenuti slične događaje kako bi i hrvatski mladi kolege naučili više o prakticiranju obiteljske medicine izvan granica Hrvatske.

Tijekom kongresa su za supružnike i djecu, a u pauzama i za liječnike, organizirani brojni sportski i zabavni sadržaji – tenis, surfanje, dječji vrtić, streličarstvo, lov na blago i dr. – a takva praksa je u planu i dogodine. Stoga su svi kolege pozvani da se pridruže sa svojim najdražima.

Dr. sc. Aleksandar Ljubotina, specijalist obiteljske medicine i diplomirani psiholog, objasnio je razliku između somatoformnih i psihosomatskih bolesti

 

Prof. dr. sc. Nada Anić upoznala je nazočne s problemima u komunikaciji među ljudima, a posebno s problemima komunikacije u odnosu liječnik – pacijent

 

Doc. dr. Tina Eriksson, predsjednica Europskog udruženja za osiguranje kvalitete i sigurnosti u obiteljskoj medicini (EQIUIP)

 

Doc. dr. sc. Živko Gnjidić iz Klinike za neurokirurgiju KBC-a „Sestre milosrdnice“ u svom je predavanju ukazao na problem dijagnostike i liječenja tumora hipofize, kojih je u populaciji znatno više nego što se prepoznaje

 

Prof. dr. sc. Branimir Anić iz Zavoda za kliničku imunologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb u svom je predavanju i dvjema radionicama zainteresiranima približio problematiku upalne reumatske bolesti

 

U sklopu kongresa održano je čak osam radionica reanimacije

Senad Muslić, dr. med., moderirao je odlično posjećenim radionicama o „Maloj kirurgiji“

 

Radionica o antikoagulantnoj terapiji prof. dr. sc. Igora Francetića bila je među najposjećenijima na kongresu

 

Voditelji radionica „Inkontinencija – problem o kojem šutimo“ i „Debljina – jedna riječ, 100 problema“ – Ljiljana Lulić Karapetrić, dr. med., i Mario Malnar, dr. med.

 

Meri Margreitner, dr. med., ukazala je na istaknutu ulogu obiteljskog liječnika u otkrivanju kardiovaskularnog rizika

 

Voditeljica radionice „Kompresivna terapija – zlatni standard u liječenju venske insuficijencije“ bila je Ljiljana Ćenan, dr. med.

 

Dr. Tanja Pekez Pavliško predstavila je neke od kliničkih smjernica britanskog Nacionalnog instituta za zdravlje i kliničku izvrsnost (NICE), koje su prevedene na hrvatski i u sažetom obliku podijeljene u sklopu kongresnih materijala

 

Specifičnosti rada s ovisnicima o psihoaktivnim drogama u obiteljskoj medicini slikovito su prikazali maštovitim igrokazom Leonardo Bressan, dr. med., i Vjekoslava Amerl Šakić, dr. med.

 

Vasco da Gamma, pokret u Hrvatskoj koji predstavlja Udruga specijalizanata obiteljske medicine unutar KoHOM-a, organizirao je prije i tijekom kongresa razmjenu specijalizanata obiteljske medicine iz zemalja Europske unije, Izraela i Latvije