III. kongres dječjeg zdravlja i XL. simpozij Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju HLZ-a – primarna pedijatrija kao izazov

Autor: Mirjana Kolarek Karakaš

U zaštiti zdravlja djece neosporno važnu ulogu ima pedijatar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ) kao nositelj sveobuhvatne skrbi o dječjem zdravlju. Za tako odgovornu zadaću potrebni su veliko znanje i iskustvo. Slijedom toga stručni skupovi donose dodanu vrijednost potrebnu za svakodnevni rad i napredak. Vrijeme u kojemu živimo je nepredvidivo, sve manje bezbrižno čak i za djecu. Teško je planirati, ali na sve moramo biti spremni. I u doba pandemije COVID-19 pedijatri u PZZ-u su obavljali svoju primarnu ulogu prevencije koja se očituje u sistematskim pregledima, cijepljenju, sprječavanju bolesti

OGLAS


Pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva, uz potporu Grada Poreča i medijsko pokroviteljstvo „Medixa“, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju (HDPSP) Hrvatskog liječničkog zbora održalo je u Poreču od 28. do 30. listopada 2022. godine 3. kongres dječjeg zdravlja i 40. simpozij preventivne i socijalne pedijatrije. Prikladnim govorom sudionicima kongresa obratila se prof. dr. sc. Aida Mujkić, predsjednica Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a. Prisutne je pozdravio i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić te sudionicima zaželio uspjeh u radu.