MEDIX, God. 19 Br. 107/108  •  Osvrt na stručno događanje  •  Interna medicina HR ENG

III. hrvatski kongres o hipertenziji

Jelena Kos

Ovu, 2013. godinu obilježile su brojne aktivnosti Hrvatskog društva za hipertenziju (HDH), koje su započete obilježavanjem Svjetskog dana zdravlja posvećenog hipertenziji, nastavljene obilježavanjem Svjetskog dana hipertenzije, potom satelitskim simpozijem Europskog kongresa o hipertenziji, a zatim simpozijem o kardiovaskularnoj prevenciji na Visu. Kruna aktivnosti bila je organizacija 3. hrvatskog kongresa o hipertenziji s međunarodnim sudjelovanjem u Šibeniku. Kongres je obuhvatio brojne teme, a naglašena je činjenica da cilj liječenja nije samo sniženje arterijskog tlaka, nego i smanjenje ukupnog kardiovaskularnog i cerebrovaskularnog rizika. Na skupu su predstavljene i smjernice za liječenje hipertenzije Europskog društva za hipertenziju i Europskog kardiološkog društva objavljene ove godine na ESH kongresu u Milanu. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 107/108