MEDIX, God. 25 Br. 135  •  Osvrt  •  Javno zdravstvo / Onkologija HR ENG

II. kongres „Maligne bolesti i poremećaji kontinencije kao komorbiditet“

KIvica Belina, Ljiljana Lulić Karapetrić, Ivan Fistonić

Tema kongresa bili su poremećaji kontinencije kao komorbiditet malignih bolesti, a cilj rasvijetliti problem poremećaja kontinencije u kontinuumu onkološke skrbi sa psihosocijalnog, medicinskog i ekonomski učinkovitog aspekta te utjecati na poboljšanje kvalitete života osoba koje su problemom pogođene, kao i članova njihovih obitelji. Iako je tema bila incidencija i prevalencija poremećaja kontinencije kod oboljelih od malignih bolesti, riječ je o samo jednom segmentu građana u riziku od poremećaja kontinencije i inkontinencije. Zaključci skupa usmjereni su na postavljanje problematike na razinu javne politike u zdravstvu.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 135