I. kongres zemalja jugoistočne Europe o Gaucherovoj bolesti

Hrvatsko društvo za rijetke bolesti Hrvatskog liječničkog zbora organiziralo je 16. i 17. listopada 2015. u hotelu Palace u Zagrebu najveći ovogodišnji europski medicinski skup o Gaucherovoj bolesti. Na skupu su prikazani stanje i stupanj razvitka spoznaja o Gaucherovoj bolesti i njenim posljedicama, kao i dostignuća na tom području u svijetu, posebno u ovom dijelu Europe. Stečena iskustva i znanja putokaz su i poticaj za što bržu dijagnostiku bolesti koja u današnje doba ne mora više biti progresivna i smrtonosna kao što je još do nedavno bila.

OGLAS