MEDIX, God. 17 Br. 96  •  Pregledni članak  •  Infektologija HR ENG

Humani papilomavirusi i karcinom vrata materniceHuman papillomaviruses and cervical cancer

Magdalena Grce, Mihaela Matovina

Danas je opće prihvaćeno da je gotovo svaki karcinom pločastog epitela i adenokarcinom vrata maternice uzrokovan nekim od onkogenih (visokorizičnih) tipova papilomavirusa čovjeka (HPV, od engl. human papillomavirus), stoga se današnje mjere prevencije temelje na suzbijanju infekcije onkogenim tipovima HPV-a. HPV-tipovi 16 i 18 zajedno uzrokuju gotovo 70% slučajeva karcinoma vrata maternice, pa se primarna prevencija može postići primjenom profilaktičkog cjepiva protiv ta dva onkogena virusa. Osim toga, probirom HPV testiranjem koji otkriva žene s povećanim rizikom za razvoj prekanceroza i samog karcinoma poboljšava se uspješnost probira Papa testom. 

Ključne riječi:
cjepivo protiv papiloma virusa; humani papiloma virus 16; humani papiloma virus 18; masovni probir; prekanceroze vrata maternice; rano otkrivanje raka

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 96

The infection with oncogenic (high-risk) types of human papillomavirus (HPV) causes nearly all cervical squamous cancers and cervical adenocarcinomas. That is why the prevention of cervical cancer is generally based on the suppression of infection by HPV types 16 and 18, which together cause almost 70% of cervical cancer cases. Therefore, the primary prevention of cervical cancer can be achieved by the use of prophylactic vaccine aimed at these two oncogenic HPV types. In addition, HPV testing that detects women at high risk for the development of precancerous lesions and cancer improves Pap smear screening results. 

Key words:
early detection of cancer; human papillomavirus 16; human papillomavirus 18; mass screening; papillomavirus vaccines; uterine cervical neoplasms