MEDIX, God. 21 Br. 117  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo HR ENG

Hrvatska strategija borbe protiv Alzheimerove bolesti i drugih demencija – prijedlog nacrta uz nadopune

Ninosla Mimica, Marija Kušan Jukić, Paola Presečki, Morana Ivičić, Marijana Braš, Ljiljana Vrbić, Marina Boban, Nela Pivac, Peter Brinar, Bjanka Vuksan Ćusa, Fran Borovečki, Nada Tomasović Mrčela, Dinko Vitezić, Mira Fingler, Goran Šimić, Vlasta Vučevac, Veljko Đorđević, Petar Bilić, Nataša Klepac, Vlado Jukić, Slavka Galić, Biserka Budigam, Igor Filipčić, Domagoj Vidović, Krasanka Glamuzina

Nadopunjena i ažurirana verzija teksta objavljenog u Neurologia Croatica 2014;63(Suppl. 2):159-167.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 117