MEDIX, God. 23 Br. 124/125  •  Novost  •  Kardiologija HR ENG

Hospitalizacije i smrti od akutnog infarkta miokarda u Engleskoj

U mrežnom izdanju od 28. veljače 2017. časopis The Lancet Public Health objavljuje članak autora Perviz Asaria i suradnika, koji donosi rezultate istraživanja o mortalitetu zbog akutnog infarkta miokarda (AMI) u Engleskoj. Malo se zna o tome koliko primarni i komorbiditetni AMI doprinosi smrtnosti (mortalitetu) od AMI-a, te koliki je udio smrti od AMI-a tijekom hospitalizacije ili nakon otpusta, te koliko je AMI razlog za hospitalizaciju u onih koji su od AMI-a i umrli.

Korišteni su podaci o hospitalizacijama i mortalitetu, povezani na individualnoj razini, od 2006. do 2010. godine u Engleskoj. Probrane su primarne i komorbiditetne dijagnoze AMI-a tijekom hospitalizacije i povezane stope mortaliteta tijekom hospitalizacije i unutar 28 dana od otpusta. AMI je bio dijagnosticiran pri prvom pregledu bolničkog liječnika u 69% (446 744) dolazaka u bolnicu; pri drugom ili kasnijem pregledu liječnika u 12% dolazaka u bolnicu (52 374), a u 19% slučajeva (86 874) bio je zabilježen kao komorbiditet.

Zabilježeno je 135 950 smrtnih ishoda od AMI-a, od kojih je 49% (66 490) smrti nastupilo u pacijenata koji su bili u bolnici na dan smrti ili unutar 28 dana prije smrtnog ishoda. U tih 66 490 pacijenata AMI je bio primarna dijagnoza u 49% slučajeva (32 695), njih je 42% (27 678) dijagnosticirano prilikom prvog susreta s liječnikom, a 8% (5017) u drugom ili kasnijem susretu, u 18% (121 118) slučajeva AMI je bio komorbiditetna dijagnoza, a u čak 33% AMI uopće nije bio spomenut – što se odnosi na 21 677 smrtnih odnosa. Najčešći uzrok upućivanja u bolnicu u pacijenata koji nisu imali postavljenu dijagnozu AMI-a, ali su od AMI-a umrli, bila su ostala stanja cirkulacije (35%, tj. 7566 smrtnih ishoda), potom simptomatske dijagnoze koje uključuju nespecifičnu bol u prsištu, dispneju i sinkopu (6%, tj. 1368 smrtnih ishoda) i respiratorne poteškoće – uglavnom pneumonija i kronična opstruktivna bolest pluća (12%, tj. 2662 smrtnih ishoda).

Mnogo AMI-a sa smrtnim ishodom vodilo se pod drugim dijagnozama. Potrebna su daljnja istraživanja da bi se utvrdilo postoje li simptomi i informacije koje se može koristiti da se predvidi rizik fatalnog AMI-a u tih pacijenata, što može doprinijeti smanjenju smrtnosti od AMI-a.