MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Pregledni članak  •  Ginekološka endokrinologija HR ENG

Hormonsko nadomjesno liječenje (HNL) u žena s prijevremenom ovarijskom insuficijencijomHormone replacement therapy (HRT) in women with premature ovarian insufficiency

Jelena Marušić

Prijevremena insuficijencija jajnika klinički je sindrom obilježen gubitkom aktivnosti jajnika prije 40. godine života. Očituje se poremećajem menstruacijskoga ciklusa i povišenim vrijednostima gonadotropina. Hormonsko nadomjesno liječenje indicirano je za uklanjanje simptoma i rizika za nizak estrogen. Žene treba upozoriti da HNL može imati ulogu u prevenciji bolesti kardiovaskularnoga sustava i u zaštiti kostiju. Korisnice treba upoznati da HNL ne povećava rizik za karcinom dojke prije dobi za naravnu menopauzu. 17β-estradiol je poželjan pripravak za nadomjestak estrogena. Žene bi trebale biti obaviještene da mikronizirani prirodni progesteron ima prednosti te da je oralno ciklično kombinirano liječenje najsnažnija zaštita endometrija. Potrebno je uvažiti želje korisnica za put i režim primjene svake komponente HNL-a.

Ključne riječi:
hormonsko nadomjesno liječenje; prijevremena ovarijska insuficijencija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 126

Premature ovarian insufficiency (POI) is a clinical syndrome defined by the loss of ovarian activity before the age of 40. It is manifested by menstrual cycle disorder along with elevated gonadotrophin values. Hormone replacement therapy (HRT) is indicated for the treatment of symptoms as well as for the risk of low estrogen. Women should be informed that HRT can play a role in preventing cardiovascular diseases and preserving bone density. Patients should be aware that it has not been found to increase the risk of breast cancer before the age of natural menopause. 17β-estradiol is a preferred estrogen replacement. Women should be informed of the micronized natural progesterone advantages and that oral cyclic combined treatment represents the most powerful endometrial protection. It is necessary to take into account the patient’s preferences regarding the route and the mode of administration of each HRT component.

Key words:
hormone replacement therapy; premature ovarian insufficiency