MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Pregledni članak  •  Ginekološka endokrinologija HR ENG

Hormonska kontracepcija u perimenopauziHormonal contraceptives in perimenopause

Neda Smiljan Severinski

Kasna reprodukcijska dob i perimenopauzalno razdoblje unatoč smanjenoj plodnosti i izgledima za začeće, nose rizik za neplanirane trudnoće i komplikacije za majku i dijete. Svi oblici hormonske kontracepcije sigurni su za primjenu do 50. godine života u zdravih žena bez zdravstvenih rizika ili drugih bolesti koje su kontraindikacija za primjenu kombinirane hormonske kontracepcije. Dokazane su brojne dobrobiti primjene hormonske kontracepcije u starijih žena, poput regulacije mjesečnoga ciklusa, smanjenja količine krvarenja, anemije, liječenja dismenoreje, održavanja gustoće kostiju, liječenja perimenopauzalnih vazomotornih tegoba, nesanice i dr. Hormonska kontracepcija sa sadržajem progesterona izbor je za žene sa zdravstvenim rizicima. Sigurnost primjene temelji se na medicinski prihvatljivim kriterijima za primjenu hormonske kontracepcije.

Ključne riječi:
hormonska kontracepcija; perimenopauza; zdravstveni rizici

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 126

Late reproductive age and perimenopause, despite reduced fertility and lower chance for conception, bear the risk of unplanned pregnancy and complications for mother and child. All options of hormonal contraception are safe for use in healthy women up to the age of 50 with no health risks or diseases that are contraindications for the use of combined hormonal contraceptives. Numerous benefits of hormonal contraception have been proven in older women, such as regulating their monthly cycle, reducing bleeding rates, correcting anemia, treating dysmenorrhea, maintaining bone density, treating perimenopausal vasomotor disorders, insomnia, etc. Hormone contraception with progesterone is a choice for women with health risks. The safety of the administration is based on the medically acceptable criteria for the use of hormonal contraceptives.

Key words:
hormonal contraception; perimenopause; risk