MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Pregledni članak  •  Ginekološka endokrinologija HR ENG

Hormoni i srce – pomažu li ili štete? – Utjecaj HNL-a na kardiovaskularno zdravljeHormones and heart - a help or a harm? The influence of hormone replacement therapy on cardiovascular health

Ivan Bolanča

Dugi niz godina vode se rasprave o utjecaju hormonskoga nadomjesnog liječenja (HNL) u postmenopauzi na srce. Rana opservacijska istraživanja pokazala su povoljne učinke u smislu redukcije koronarne bolesti srca i ukupne smrtnosti. Inicijalni rezultati istraživanja WHI (engl. Women’s Health Initiative) pokazali su povećanje rizika za koronarnu bolest srca i karcinom dojke, zbog čega je došlo do drastičnoga pada u primjeni HNL-a. Naknadne analize WHI istraživanja, koje su uključile dob i vrijeme od menopauze do uvođenje terapije, pokazale su afirmativne rezultate. Formirana je tzv. vremenska hipoteza, prema kojoj koristi od terapije postoje ako se ona uvede u žena mlađih od 60 godina i unutar 10 godina nakon menopauze. Nakon WHI istraživanja, objavljeno je nekoliko kliničkih i epidemioloških ispitivanja koja redom pokazuju redukciju rizika za koronarnu bolest srca i ukupnu smrtnost uz primjenu HNL-a u mladih postmenopauzalnih žena bez postojećih kardiovaskularnih bolesti.

Ključne riječi:
hormonska nadomjesna terapija (HNL); istraživanje Women’s Health Initiative (WHI); koronarna bolest srca; prevencija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 126

Discussions over the effect of hormone replacement therapy (HRC) on the heart in postmenopausal women have been ongoing for many years. Early observational studies have shown beneficial effects in terms of reduction in coronary disease and total mortality. The initial WHI (Women’s Health Initiative) results have shown an increased risk of coronary disease and breast cancer, resulting in a drastic decrease in the HRC administration. Subsequent WHI studies, including age and time elapsed from menopause to the onset of therapy, show affirmative results. The so called timehypothesis has been established, stating the therapy is beneficial when introduced in women under the age of 60 and within 10 years from the menopause. Following the WHI study, several clinical and epidemiological studies have been published, all showing a reduction in the risk of coronary disease and overall mortality when HRC is administered to young postmenopausal women with no prior cardiovascular diseases.

Key words:
coronary disease; hormone replacement therapy; primary prevention; WHI study