MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Novost  •  Hitna medicina HR ENG

Hitni CT-sken cijelog tijela u odnosu na uobičajeno RTGsnimanje i selektivni CT-sken u pacijenata s teškom traumom

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122