MEDIX, God. 16 Br. 91  •  Pregledni članak  •  Urologija HR ENG

Hitna stanja u urologijiEmergencies in urology

Vedran Cindro, Žana Saratlija Novaković

U urologiji postoji niz stanja koja se moraju hitno rješavati radi sprječavanja nastanka nepopravljivih oštećenja organa i organskih sustava ili u najgorem slučaju smrti. U usporedbi s drugim kirurškim strukama, u urologiji su hitna stanja relativno rijetka. Treba znati da su takva stanja rijetko životno ugrožavajuća i ne zahtijevaju neodgodivu hitnu reakciju, pa čak i kad se radi npr. o bubrežnoj traumi ili pionefrozi. Imajući ovo na umu, treba izbjegavati ishitrene i nepromišljene odluke prije pravodobne evaluacije bolesnika. Ukoliko zbog bilo kojeg razloga ne postoji mogućnost postavljanja dijagnoze i otklanjanja uzroka zatečenog stanja, bolesnika treba uputiti u najbliži medicinski centar koji oboljelom može pružiti adekvatnu pomoć. Za uspješno rješavanje hitnih stanja u urologiji važno je poznavanje anatomije i patofiziologije urogenitalnog sustava. 

Ključne riječi:
akutna lumbalna bol; hitna stanja; akutni skrotum; sepsa; urologija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 91

There is a range of urologic conditions that require urgent treatment in order to prevent irreparable organ and organ system damage or even death. However, in comparison with other surgical areas, emergencies in urology are relatively rare. Such conditions are rarely life-threatening and do not require urgent treatment, even in cases of kidney trauma or pyonephrosis. Therefore, hasty and rash decisions should be avoided before a thorough evaluation of the patient. If, for whatever reason, it is not possible to make a diagnosis and resolve the medical problem, the patient should be referred to the nearest hospital centre where he or she can receive adequate medical assistance. For successful treatment of emergency situations in urology, a thorough knowledge of anatomy and pathophysiology of urogenital system is prerequisite. 

Key words:
acute kidney injury; acute scrotum; emergencies; low back pain; sepsis; urology