MEDIX, God. 19 Br. 106  •  Sponzorirani članak  •  Endokrinologija HR ENG

Hipoglikemije u šećernoj bolesti – problem unatoč sve boljim lijekovimaHypoglycemia in diabetes - still a problem despite improved medication

Andreja Marić

Spuštanje razine glukoze u plazmi primjenom antidijabetičkih lijekova smanjuje rizik pojave komplikacija šećerne bolesti. Dobra kontrola glikemije postiže se u premalog broja bolesnika, velikim dijelom zbog pojave jatrogene hipoglikemije. Teške hipoglikemije pridonose porastu morbiditeta, mortaliteta i smanjenoj kvaliteti života bolesnika. No čak i blaža hipoglikemija može utjecati na ishod liječenja dijabetesa ako bolesnikov strah od ponavljanja hipoglikemije kompromitira uzimanje terapije ili povećava unos hrane. Učestalost hipoglikemija različita je u skupinama antihiperglikemijskih lijekova. Najmanja je kod primjene metformina, akarboze i tiazolidindiona. Monoterapija ili kombinirana terapija sulfonilurejama povećava rizik za hipoglikemiju. U grupi inzulina najmanja je učestalost hipoglikemije primjenom inzulinskih analoga, osobito detemira i degludeca. Stalna težnja poboljšanju kontrole i ishoda liječenja dijabetičara uz smanjenje nuspojava, uključujući hipoglikemije, vodi razvoju novih skupina lijekova. U radu su prikazani i lijekovi koji se razvijaju posljednjih godina: od lijekova koji se baziraju na inkretinskom efektu, do novih inzulina i SGLT2-inhibitora. U prevenciji nastanka hipoglikemija važnu ulogu ima stalna edukacija bolesnika, članova njihovih obitelji te medicinskog osoblja. 

Ključne riječi:
edukacija; hipoglikemija; kontrola glikemije; lijekovi; prevencija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 106

Lowering the level of glucose in plasma using antidiabetic drugs reduces the risk of diabetes complications. Good glycemic control is achieved in a small number of patients, mainly due to iatrogenic hypoglycemia. Severe hypoglycemia leads to increased morbidity, mortality and low quality of life. Even moderate hypoglycemia can affect the outcome of diabetes treatment if the patient’s fear of relapse compromises taking medication or increases food intake. The incidence of hypoglycemia differs between the groups of antidiabetic drugs. The lowest risk of hypoglycemia is recorded in metformin, acarbose and tiasolidinedione therapy. Monotherapy or combined therapy with sulfonylureas increases the risk of hypoglycemia. In the insulin group, insulin analogues had the lowest incidence of hypoglycemia, especially detemir and degludec. Constant striving to improve the control and treatment outcome for diabetics with reduced side effects, including hypoglycemia, leads to the development of new classes of drugs. The study introduces drugs that have been developed in recent years: from drugs that are based on incretin effect to new insulin and SGLT2 inhibitors. Continuous education of patients, their families and medical staff plays an important role in the prevention of hypoglycemia. 

Key words:
education; drugs; glycemic control; hypoglycemia; prevention