Hipersplenizam i koagulopatija

Autor: Aleksandar Včev, Sanja Balen, Refmir Tadžić, Antonio Kokot
Sažetak:

Hipersplenizam je sindrom koji uključuje splenomegaliju, smanjen broj jedne ili više krvnih stanica u perifernoj krvi, što dovodi do anemije, trombocitopenije i leukopenije, te normalnu staničnost ili kompenzacijsku hiperplaziju svih krvnih elemenata u koštanoj srži čiji je broj snižen u perifernoj krvi. Pored poremećaja čimbenika koagulacije, česta komplikacija jetrenih bolesti, posebice ciroze, kvalitativne su i kvantitativne promjene trombocita. Smatra se da je upravo trombocitopenija najčešća manifestacija hipersplenizma i igra značajnu ulogu u krvarenju kod portalne hipertenzije. Blaga do umjerena splenomegalija uglavnom je asimptomatska. Osjećaj pritiska u lijevom gornjem kvadrantu trbuha može izazvati uvećana slezena. Krvarenje kao jedan od znakova jetrene bolesti može biti blagog, umjerenog, do teškog stupnja. Liječenje hipersplenizma usmjereno je na liječenje osnovne bolesti. Liječenje poremećaja koagulacije u jetrenih bolesnika indicirano je samo u dva slučaja: ukoliko se radi o manifestnom krvarenju ili prevenciji krvarenja tijekom invazivnog dijagnostičkog ili terapijskog postupka. 

Ključne riječi:
hipersplenizam; dijagnoza hipersplenzima; liječenje hipersplenizma; splenomegalija; trombocitopenija