MEDIX, God. 15 Br. 84/85  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Hipersplenizam i koagulopatijaHypersplenism and coagulopathy

Aleksandar Včev, Sanja Balen, Refmir Tadžić, Antonio Kokot

Hipersplenizam je sindrom koji uključuje splenomegaliju, smanjen broj jedne ili više krvnih stanica u perifernoj krvi, što dovodi do anemije, trombocitopenije i leukopenije, te normalnu staničnost ili kompenzacijsku hiperplaziju svih krvnih elemenata u koštanoj srži čiji je broj snižen u perifernoj krvi. Pored poremećaja čimbenika koagulacije, česta komplikacija jetrenih bolesti, posebice ciroze, kvalitativne su i kvantitativne promjene trombocita. Smatra se da je upravo trombocitopenija najčešća manifestacija hipersplenizma i igra značajnu ulogu u krvarenju kod portalne hipertenzije. Blaga do umjerena splenomegalija uglavnom je asimptomatska. Osjećaj pritiska u lijevom gornjem kvadrantu trbuha može izazvati uvećana slezena. Krvarenje kao jedan od znakova jetrene bolesti može biti blagog, umjerenog, do teškog stupnja. Liječenje hipersplenizma usmjereno je na liječenje osnovne bolesti. Liječenje poremećaja koagulacije u jetrenih bolesnika indicirano je samo u dva slučaja: ukoliko se radi o manifestnom krvarenju ili prevenciji krvarenja tijekom invazivnog dijagnostičkog ili terapijskog postupka. 

Ključne riječi:
hipersplenizam; dijagnoza hipersplenzima; liječenje hipersplenizma; splenomegalija; trombocitopenija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 84/85

Hypersplenism is a syndrome consisting of splenomegaly, peripheral blood cytopenia involving one or more cell lines and manifesting as anaemia, thrombocytopaenia and leukopaenia, and normal bone marrow cellularity or compensatory hyperplasia of all cell lines whose peripheral count is reduced. In addition to coagulation disorders, frequent complications of liver diseases, especially cirrhosis, are qualitative and quantitative changes in platelets. Thrombocytopaenia is considered to be the most common manifestation of hypersplenism, playing an important role in bleeding commonly associated with portal hypertension. Mild to moderate splenomegaly is usually asymptomatic. The patients may complain of pressure in the left upper abdominal quadrant as a consequence of enlarged spleen. Bleeding as one of the signs of liver disease may be mild, moderate or severe. Treatment of hypersplenism is directed at treating the primary disease. Coagulation disorder treatment in liver patients is indicated only in cases of manifest bleeding or prevention of bleeding during invasive diagnostic or therapeutic interventions. 

Key words:
hypersplenism; hypersplenism, diagnosis; hypersplenism, therapy; splenomegaly; thrombocytopenia