English abstract: Click here.

Hiperkolesterolemija – kako liječenjem postići ciljne vrijednosti?

Hiperkolesterolemija, tj. povećani ukupni i LDL kolesterol glavni su čimbenik rizika za koronarnu bolest i infarkt miokarda. Lijekovi izbora za hiperkolesterolemiju su statini. Velika su istraživanja pokazala da je za prevenciju kardiovaskularnih bolesti važno postići što je moguće nižu koncentraciju ukupnog i LDL kolesterola u krvi. To je posebno važno u sekundarnoj prevenciji, dakle u bolesnika s dokazanom koronarnom bolešću, preživjelim infarktom miokarda, tranzitornom ishemijskom atakom (TIA) ili moždanim udarom, onih s dokazanim ateroskleroznim suženjem karotidnih ili perifernih arterija te dijabetičara. Nažalost, mnogi od tih bolesnika, usprkos uzimanju statina, ne postižu ciljne vrijednosti lipida jer liječnici zaziru od povećavanja doze, poglavito zbog straha od neželjenih nuspojava. Rješenje bi mogla biti kombinirana terapija statinima i ezetimibom – selektivnim inhibitorom apsorpcije kolesterola u crijevu, čime se može postići jače snižavanje ukupnog i LDL kolesterola i postizanje ciljnih vrijednosti sukladno smjernicama i bez povećanja rizika od neželjenih nuspojava

Ključne riječi:
ezetimib; infarkt miokarda; kolesterol; kolesterol, LDL; koronarna bolest; statini


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 77