MEDIX, God. 26 Br. 144/145  •  Pregledni članak  •  Baromedicina HR ENG

Hiperbarična oksigenacija u hitnim stanjima: terapija prvog izboraHyperbaric oxygen therapy in emergency situations: first-line therapy

Sead Žiga

Postoji niz stanja, tzv. kliničkih emergencija, u kojima je hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) terapija prvog izbora. Pravodobno prepoznavanje i što hitniji početak HBOT-a nužni su čimbenici za optimizaciju rezultata liječenja takvih bolesnika. U slučaju odgođenoga prepoznavanja, i više od 24 sata nakon početka simptoma, primjena HBOT-a u određenim je scenarijima opravdana. Nerijetko je potrebno liječenje koje uključuje nekoliko HBOT-tretmana u prva 24 sata za postizanje najboljih rezultata. Svjesnost kliničara o postojanju i dostupnosti zdravstvenih ustanova s mogućnošću primjene hiperbarične oksigenoterapije jedan je od temeljnih čimbenika u zbrinjavanju navedenih stanja.

Ključne riječi:
hiperbarična oksigenoterapija; rani početak; terapija prvog izbora

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 144/145

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) is the first-line therapy in a number of conditions, the so-called clinical emergencies. Timely recognition and early initiation of HBOT are necessary factors for optimizing treatment outcomes. In case of delayed recognition, and more than 24 hours from the onset of symptoms, the use of HBOT is ju. stified. Often several HBOT treatments in a 24-hour period are necessary to achieve best results. Clinician awareness about the existence and availability of health facilities, with the possibility of applying hyperbaric oxygen therapy, is one of the fundamental factors in the management of these conditions.

Key words:
early onset; first-line therapy; hyperbaric oxygen therapy