MEDIX, God. 17 Br. 96  •  Pregledni članak  •  Infektologija HR ENG

Hepatitis C – suvremene mogućnosti liječenja uz osvrt na liječenje u HrvatskojHepatitis C – current treatment possibilities in Croatia

Adriana Vince, Ivan Kurelac

Dijagnostika i liječenje hepatitis C virusne infekcije napredovali su posljednjih deset godina. Postoje osjetljivi i pouzdani testovi za dijagnosticiranje infekcije i molekularno praćenje rezultata liječenja. Kombinirana terapija pegiliranim interferonom alfa i ribavirinom postala je zlatni standard u liječenju, te se njome uspijeva izliječiti oko 60% oboljelih, a nedavno su u Americi i Europi registrirani novi lijekovi, inhibitori proteaza, boceprevir i telaprevir koji u kombinaciji s dosadašnjom standardnom terapijom postižu još bolje rezultate kod bolesnika s genotipom 1. Danas je osnovni problem nedovoljno otkrivanje zaraženih tako da je vrlo bitno raditi na promicanju svjesnosti opće i medicinske javnosti o mogućim faktorima rizika i potrebi testiranja, kao i mogućnostima izlječenja. 

Ključne riječi:
hepatitis C, liječenje; Hrvatska; pegilirani interferon alfa-2a, pegilirani interferon alfa-2b; ribavirin

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 96

In recent years, there has been a lot of progress made in the diagnosis and treatment of hepatitis C virus infection. Sensitive and reliable diagnostic tests have been developed, and treatment result can be molecularly monitored. Combined therapy with pegilated interferon alpha and ribavirin has become the gold standard in hepatitis C treatment and has approximately 60% success rate. Protease inhibitors, boceprevir and telaprevir, which have recently been registered in Europe and the United States, have an even higher rate of success in the treatment of patients with HCV genotype 1 when combined with the current standard therapy. The main problem today is that infected patients are difficult to detect. Therefore, it is important to increase the awareness of general population and healthcare professionals about possible risk factors, importance of testing and treatment possibilities. 

Key words:
Croatia; hepatitis C, treatment; peginterferon alfa-2a; peginterferon alfa-2b; ribavirin