MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Stručni članak  •  Infektologija HR ENG

Hepatitis A – još uvijek aktualna bolest koja se može spriječitiHepatitis A – an actual disease that can be prevented

Vladimir Krajinović

Hepatitis A je akutna sustavna infekcija uzrokovana RNA virusom hepatitisa A, koji poglavito zahvaća jetru. Iako se učestalost ove bolesti značajno smanjila u razvijenim zemljama, ona je u njima i dalje prisutna, a predstavlja značajan uzrok pobola u zemljama u razvoju. Bolest se prenosi fekalno- oralnim putem. Glavno oštećenje hepatocita uzrokuje imunološki odgovor na infekciju. Klinički se prezentira kao asimptomatska infekcija, blaga bolest slična gripi, srednje teški klinički oblik praćen ikterusom, relapsirajući oblik, sve do fulminantnog hepatitisa, koji može završiti smrću. Bolest nikad ne prelazi u kronični oblik i najčešće ima dobru prognozu. Dijagnoza akutne infekcije postavlja se dokazom specifičnih IgM protutijela. Ne postoji specifična antivirusna terapija. Zahvaljujući cijepljenju i pasivnoj profilaksi uspješno je smanjena učestalost bolesti u visokorizičnim skupinama

Ključne riječi:
hepatitis A, virus hepatitisa A, žutica, cijepljenje, imunoglobulini

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

Hepatitis A is acute, systemic infection caused by RNA virus, hepatitis A virus, that mainly involves liver. Although the frequency of this disease has declined in Western societies, it is still immanent, and also presents important cause of morbidity in developing countries. The disease is transmitted via fecal-oral route. Main cause of hepatocyte destruction is an immunologic response to infection. It can be presented as asymptomatic infection, mild “flu-like” disease, tipical manifestations with icterus, relapsing disease, and fulminant hepatitis that can end with death. Presence of serum IgM antibodies indicates acute infection. Chronic infection does never occur, and the prognosis is excellent. There is no specific antiviral treatment. Vaccination and passive immunization have successfully led to reduction in illness in high-risk groups

Key words:
hepatitis A, hepatitis A virus, jaundice, vaccination, immunoglobulins