Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom

Autor: Vladimir Krajinović, Lidija Cvetko Krajinović
Sažetak:

Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom (HVBS) je zoonoza koju uzrokuju hantavirusi. Infekcija ovim virusima dobiva se najčešće inhalacijom aerosola s česticama koje sadržavaju virus ili drugim kontaminiranim izlučevinama (mokraćom, stolicom, slinom) inficiranih glodavaca. Infekcija može životno ugroziti bolesnika zahvativši pluća i bubrege. Klinički tijek, međutim, može biti vrlo varijabilan, a neki zaraženi bolesnici su bez bilo kakvih simptoma. Bolesnici s teškim, klasičnim HVBS-om postupno progrediraju od vrućice s krvarenjima do hipotenzije i šoka, a zatim i do akutnog bubrežnog zatajenja. Bubrežne manifestacije razlikuju se ovisno o tipu hantavirusne infekcije, najteže su kod infekcije virusima Hantaan, Dobrava i Seoul, a blaže kod infekcije virusom Puumala koji je dominantan u Hrvatskoj. Čini se da glavnu ulogu u patogenezi teških hantavirusnih infekcija ima povećana propusnost krvnih žila. Dijagnoza se postavlja na osnovi epidemiološke anamneze o izloženosti glodavcima, kliničke slike, laboratorijskih nalaza koji upućuju na ovu bolest (trombocitopenija, povišena vrijednost serumskoga kreatinina i ureje, proteinurija, hematurija), a potvrđuje se serološkim i molekularnim dijagnostičkim metodama. Ne postoji specifična antivirusna terapija za hantavirusne infekcije, a jedino liječenje je simptomatsko. 

Ključne riječi:
akutno zatajenje bubrega; Hantavirus; hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom

OGLAS