Hemodijaliza

Autor: Svjetlana Čala
Sažetak:

Pedeset je godina prošlo od pokretanja prvoga programa za liječenje kroničnoga zatajivanja bubrega hemodijalizom. Od tada je hemodijaliza dodala mnogo godina života velikom broju osoba s ireverzibilnim gubitkom bubrežne funkcije. Danas u svijetu živi 1,6 milijuna ljudi uz pomoć hemodijalize, a u Hrvatskoj je 2.700 osoba ovisno o hemodijalizi. Hemodijaliza uspješno produljuje život, ali ne dovodi do ozdravljenja bolesnika. Usprkos napretku znanja i tehnologije te velikim troškovima liječenja, kakvoća života i preživljenje bolesnika na hemodijalizi u usporedbi s općom populacijom, znatno su lošiji. Ulaže se velik napor za poboljšanje ishoda ispitivanjem elemenata liječenja u kontroliranim studijama, poticanjem primjene dokazano učinkovitih postupaka s pomoću smjernica i izradom metoda za kontrolu kvalitete liječenja. Elementi hemodijalize koji dokazano poboljšavaju ishod jesu adekvatna doza dijalize, održavanje hemoglobina u optimalnom rasponu sredstvima koja potiču eritropoezu i primjena arteriovenskih fistula, a izbjegavanje katetera za krvni pristup. Nije potvrđena korist ranog početka liječenja hemodijalizom. U tijeku su studije koje ispituju korist i primjenjivost produljenih i češćih postupaka hemodijalize. 

Ključne riječi:
arteriovenska fistula; bubrežna dijaliza; kronično zatajivanje bubrega; medicina osnovana na činjenicama; unapređivanje kvalitete

OGLAS