MEDIX, God. 18 Br. 98/99  •  Pregledni članak  •  Nefrologija HR ENG

HemodijalizaHaemodialysis

Svjetlana Čala

Pedeset je godina prošlo od pokretanja prvoga programa za liječenje kroničnoga zatajivanja bubrega hemodijalizom. Od tada je hemodijaliza dodala mnogo godina života velikom broju osoba s ireverzibilnim gubitkom bubrežne funkcije. Danas u svijetu živi 1,6 milijuna ljudi uz pomoć hemodijalize, a u Hrvatskoj je 2.700 osoba ovisno o hemodijalizi. Hemodijaliza uspješno produljuje život, ali ne dovodi do ozdravljenja bolesnika. Usprkos napretku znanja i tehnologije te velikim troškovima liječenja, kakvoća života i preživljenje bolesnika na hemodijalizi u usporedbi s općom populacijom, znatno su lošiji. Ulaže se velik napor za poboljšanje ishoda ispitivanjem elemenata liječenja u kontroliranim studijama, poticanjem primjene dokazano učinkovitih postupaka s pomoću smjernica i izradom metoda za kontrolu kvalitete liječenja. Elementi hemodijalize koji dokazano poboljšavaju ishod jesu adekvatna doza dijalize, održavanje hemoglobina u optimalnom rasponu sredstvima koja potiču eritropoezu i primjena arteriovenskih fistula, a izbjegavanje katetera za krvni pristup. Nije potvrđena korist ranog početka liječenja hemodijalizom. U tijeku su studije koje ispituju korist i primjenjivost produljenih i češćih postupaka hemodijalize. 

Ključne riječi:
arteriovenska fistula; bubrežna dijaliza; kronično zatajivanje bubrega; medicina osnovana na činjenicama; unapređivanje kvalitete

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 98/99

Fifty years have elapsed from the establishment of the first haemodialysis treatment program for terminal renal failure. Since then, haemodialysis has added many years of life to a large number of patients with irreversible renal failure. Currently, 1.6 million people worldwide are alive due to haemodialysis treatment. In Croatia, 2700 patients are dependent on chronic haemodialysis. However, although haemodialysis is successful in saving lives, it is not successful in restoring health. Despite the advancements in knowledge and technology and high treatment costs, the quality of life and survival of haemodialysis patients is poorer in comparison with general population. Serious efforts are being made in research to improve treatment outcomes, efficient procedures based on evidence are being included in recommendations and methods for treatment quality control are being developed. Adequate dialysis dose, optimal haemoglobin range maintained by erythropoiesis-stimulating agents, use of arteriovenous fistula and avoidance of catheters for blood access are proven measures for better outcome. Early dialysis has not been shown beneficial. Studies questioning prolonged haemodialysis and higher frequency are still ongoing. 

Key words:
arteriovenous fistula; evidence-based medicine; kidney failure, chronic; quality improvement; renal dialysis