MEDIX, God. 14 Br. 79  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Gubitak tvrdih zubnih tkiva uzrokovan oralnim parafunkcijamaHard dental tissue wear caused by oral parafunctions

Ivona Bago, Adnan Ćatović, Vesna Fugošić

Trošenje tvrdih zubnih tkiva kontinuiran je proces koji se pojavljuje u svim dobnim skupinama. U trenutku kada ugrozi vitalitet zuba ili počne zabrinjavati pacijenta, može se smatrati patološkim. Trošenje tvrdih zubnih tkiva proces je multifaktorijalne etiologije, a uloga bruksizma u trošenju zuba još nije dovoljno poznata. Terapija prekomjernog trošenja zubne strukture uključuje preventivne i restaurativno-protetske postupke. Nema dovoljno kliničkih podataka o prognozi i trajnosti protetskih i restaurativnih metoda i korištenih materijala. Usprkos tome, današnja se terapija trošenja zubnih tkiva oslanja na tradicionalne protetske radove u težim kliničkim slučajevima, dok se lakši klinički slučajevi gubitka tvrdih zubnih tkiva mogu rješavati kompozitnim ispunima i suvremenim adhezijskim tehnikama

Ključne riječi:
bruksizam; oralna rehabilitacija; abrazija zuba; atricija zuba; erozija zuba

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 79

Hard dental tissue wear is a continuous process, which may appear in all age groups. When it threatens a tooth vitality or causes concern in the patient, it may be regarded as pathologic. This review evaluates etiological, epidemiological, diagnostic and rehabilitation aspects of the worn dentition. Tooth wear is a multifactorial process and the impact of bruxism is unknown. Therapy of the tooth wear includes prevention and restorative-prosthodontic strategies. There is a lack of clinical evidence regarding the prognosis and long-term outcomes of prosthodontic and restorative procedures and materials. However, the therapy of the worn dentition in severe clinical cases is currently based on a traditional prosthetic therapy, while in simple clinical cases, the tooth wear can be treated with composite materials and modern adhesive techniques.

Key words:
bruxism; mouth rehabilitation; tooth abrasion; tooth attrition; tooth erosion