MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Infektologija / Imunologija HR ENG

Gripa u osoba starije životne dobiInfluenza in elderly adults

Branko Kolarić, Gordana Šimunković, Robert Doričić, Tanja Ćorić, Nada Tomasović Mrčela

Pandemija COVID-a 19 podsjetila nas je na krhkost homeostaze ljudske populacije i na opasnost od zaraznih bolesti, za koje smo skloni misliti da su stvar prošlosti. Gripa je bolest koja je, unatoč tomu da ju prema povijesnim zapisima poznajemo već više od 2500 godina te je odnijela stotine milijuna ljudskih života, još uvijek veliki izazov o pitanju prevencije, liječenja i smanjenja opterećenja zdravstvenoga sustava. Demografska tranzicija s ubrzanim starenjem populacije donosi dodatne izazove u vezi sa smanjenjem šteta od gripe: starije osobe zbog imunosenescencije, krhkosti i podležećih kroničnih bolesti imaju povećanu stopu komplikacija, hospitalizacija, smrtnosti i gubitka funkcionalne sposobnosti te nastale invalidnosti zbog gripe, dok je istodobno cjepivo manje efikasno u starijoj dobi. Visokodozno cjepivo protiv gripe nova je, još uvijek nedostupna u nas, geroprofilaktička mjera koja pokazuje veću učinkovitost i smanjuje stopu hospitalizacija, što je od posebnoga interesa u eri pandemije COVID-a 19.

Ključne riječi:
cijepljenje; COVID-19; gripa; Hrvatska; osobe starije dobi

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1

The COVID 19 pandemic has reminded us on the fragility of the homeostasis of the human population and the danger of infectious diseases, which we tend to think are a matter of the past. Influenza is a disease that, despite being known for more than 2,500 years and taking hundreds of millions of lives, is still a major challenge in preventing, treating and reducing the burden on the healthcare system. Demographic transition along with accelerated population aging brings additional challenges in reducing the harm of influenza: due to immunosenescence, fragility and underlying chronic diseases there is an an increased rate of complications, hospitalizations, mortality and disability in elderly related to influenza, while the vaccine is less effective in old age. The high-dose influenza vaccine is a new geroprophylactic measure that shows greater efficiency and reduces the rate of hospitalizations, which is of particular interest in the era of the COVID-19 pandemic, yet unavailable in Croatia.

Key words:
Croatia; elderly people; COVID-19; influenza; vaccination