MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Stručni članak  •  Javno zdravstvo HR ENG

Grijani duhanski proizvodi: utjecaj na zdravljeHeated Tobacco Products (HTP): health implications

Sandra Morović

Pušenje je čimbenik rizika za krvožilne bolesti i opće je prihvaćeno da šteti zdravlju. Pojavili su se grijani duhanski proizvodi, koji su odmah stekli status „zdravoga“ proizvoda. Je li to uspješan marketinški trik ili je industrija uistinu uspjela omogućiti zdravu ovisnost? Zdravstveni rizici pušenja dokumentirani su u brojnim istraživanjima, a stopa pušenja u razvijenim je zemljama znatno pala tijekom posljednjih 50 godina. Grijani duhanski proizvodi (engl. Heated Tobacco Products, HTP) pojavili su se na tržištu kao manje toksične alternative dosadašnjim duhanskim proizvodima. Proizvođači tvrde da su razine toksičnih spojeva znatno smanjene, što implicira da je udisanje tog aerosola manje štetno u usporedbi s klasičnim cigaretama. Iako su tvrdnje o smanjenoj razini toksičnih spojeva za neke od proizvoda potvrđene od američkih i njemačkih regulatora, za procjenu zdravstvenih rizika potrebno je obraditi integrirane podatke istraživanja koja obuhvaćaju klinička istraživanja i epidemiološke podatke. Dostupni podatci još nisu dovoljni za pouzdanu procjenu ili prepoznavanje navodno smanjenih zdravstvenih rizika.

Ključne riječi:
emisija toksičnih tvari; duhanski dim; grijani duhanski proizvodi; procjena rizika; zdravstveni rizik

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

Smoking is a risk factor for vascular disease and is generally accepted to be detrimental to health Recently, heated tobacco products (HTP) appeared, and immediately acquired the status of a "healthy" product. Is this a result of successful marketing or has the industry really managed to provide a healthy addiction? The health risks of smoking have been documented in numerous studies. Smoking rates have dropped significantly over the last 50 years in developed countries. HTP have appeared on the market as less toxic alternatives to current tobacco products. The manufacturers claim that the levels of toxic compounds are significantly reduced, which would imply that inhaling such aerosol would be less harmful compared to classic cigarettes. For some of the products, claims of reduced levels of toxic compounds have been confirmed by the US and German regulators. Yet, to assess health risks, integrated study data covering clinical studies and epidemiological data should be processed. The data available so far are not yet sufficient to reliably assess or identify allegedly reduced health risks.

Key words:
health risk; heated tobacco products; risk assessment; tobacco smoke; toxic substance emissions