MEDIX, God. 25 Br. 138  •  Pregledni članak  •  Preventivna i socijalna pedijatrija HR ENG

Gorski kotar – prijatelj djece: „Goranski paneli o djeci“Gorski kotar – friend of children. Goran panels about children

Josip Grgurić, Dubravka Ortynski, Lovro Bauer

Godine 2019. obilježava se 30. godišnjica Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. U svrhu što brže realizacije zaključaka Konvencije, još unatrag 20 godina mnoge su zemlje u svijetu, među njima i Hrvatska, započele akciju „Gradovi/općine – prijatelji djece“. Akcija u osnovi znači implementaciju Konvencije na lokalnoj razini, s varijacijom „Gorski kotar – prijatelj djece“ i u budućnosti planirane akcije „Goranski paneli o djeci“.

Ključne riječi:
Goranski paneli o djeci; Gorski kotar – prijatelj djece; javno zdravstvo; pedijatrija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 138

The 30th anniversary of the United Nations Convention on the Rights of the Child is marked in the year 2019. In order to implement the conclusions of the Convention as quickly as possible, numerous countries worldwide, including Croatia, have launched the action “Cities /Municipalities - Friends of Children” over the last 20 years. The action basically means the implementation of the Convention at the local level, with a variation of “Gorski Kotar - a friend of children” and the planned action “Goran panels on children”.

Key words:
Goran panels about children; Gorski kotar – friend of children; pediatrics; public health