Gorski kotar – prijatelj djece: „Goranski paneli o djeci“

Autor: Josip Grgurić, Dubravka Ortynski, Lovro Bauer
Sažetak:

Godine 2019. obilježava se 30. godišnjica Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. U svrhu što brže realizacije zaključaka Konvencije, još unatrag 20 godina mnoge su zemlje u svijetu, među njima i Hrvatska, započele akciju „Gradovi/općine – prijatelji djece“. Akcija u osnovi znači implementaciju Konvencije na lokalnoj razini, s varijacijom „Gorski kotar – prijatelj djece“ i u budućnosti planirane akcije „Goranski paneli o djeci“.

Ključne riječi:
Goranski paneli o djeci; Gorski kotar – prijatelj djece; javno zdravstvo; pedijatrija

OGLAS