MEDIX, God. 27 Br. 147/148  •  Znanstveno priopćenje  •  Javno zdravstvo HR ENG

Google Trends kao metoda za rano detektiranje pojave novih slučajeva COVID-a 19Google Trends as a method to predict new COVID-19 cases

Tado Jurić

Znajući da je guglanje aktivnost koju pojedinci najprije poduzimaju pri traženju odgovora na brojna pitanja, pa tako i pitanje zdravlja, Google je uspio stvoriti iznimno korisnu bazu podataka o praćenju i širenju pandemije COVID-a 19 u SAD-u. Donosimo rezultate testiranja metode na primjeru Hrvatske koja omogućuje otkrivanje i predviđanje pojave novih slučajeva COVID-a 19 u ranoj fazi koristeći se analitičkim alatom Google Trends (GT). Osnovna korist predloženog pristupa ogleda se u detektiranju novih lokacija i žarišta širenja pandemije, čime se mogu pravovremeno preusmjeriti resursi javnog zdravstva te djelovati preventivno u daljnjem širenju zaraze, primjerice uvođenjem dodatnih mjera na određenom području

Ključne riječi:
COVID-19; Google; Google Trends; Hrvatska; predviđanje širenja pandemije

Članak je dostupan u cijelosti u PDF formatu

PREUZMI PDF

Knowing that "googling" is an activity that individuals take first to find answers to many questions, including health, Google has managed to create an extremely useful database for monitoring the COVID-19 pandemic in the United States. In this paper, we present the results of testing a method on the example of the Republic of Croatia that enables the detection and prediction of new cases of COVID-19 at an early stage, using the analytical tool Google Trends (GT). The main benefit of the proposed approach is reflected in the timely detection of new locations and hotspots of pandemic spread. Such detection can redirect public health resources promptly and enable act preventively in the further spread of the infection, for example by introducing additional measures in a certain area.

Key words:
COVID-19; Croatia; Google; Google Trends; pandemic spread forecasting