Globalni trendovi izloženosti pasivnom pušenju među adolescentima u dobi od 12 do 16 godina od 1999. do 2018. godine

OGLAS


Prema izvješćima Svjetske zdravstvene organizacije, izloženost pasivnom dimu uzrokom je oko 1,2 milijuna smrtnih slučajeva godišnje. Pasivno izlaganje duhanskom dimu smatra se ključnim čimbenikom rizika za morbiditet i mortalitet u djece i odraslih, a na koji se može utjecati. Negativni učinci pasivnog pušenja na nekoliko pretkliničkih pokazatelja kardiovaskularnih bolesti pokazani su čak i u male djece. Gotovo polovica sve djece u svijetu izložena je pasivnom pušenju, a 65.000 djece godišnje umire od bolesti povezanih s izlaganjem pasivnom dimu. Osim toga, izloženost pasivnom pušenju u djetinjstvu značajno povećava rizik respiratornih infekcija, pogoršava astmu i kratkoročno usporava rast pluća te je povezana sa subkliničkim biljezima kardiovaskularnih bolesti u odrasloj dobi.

 

Premda se prevalencija pasivnog pušenja kod kuće smanjila u 86 zemalja, prevalencija na javnim mjestima nije se promijenila u 46 zemalja, a povećala se u 40

Izloženost dimu može uzrokovati morbiditet i preranu smrtnost, no globalna prevalencija i trendovi u izloženosti pasivnom pušenju među adolescentima slabo su dokumentirani. Časopis „Lancet“ u izdanju od 24. rujna 2021. godine objavljuje rezultate istraživanja Chuanweija i suradnika provedenog s ciljem procjene prevalencije i trendova u izloženosti pasivnom pušenju među adolescentima od 1999. do 2018. godine.

Između 1. siječnja 1999. i 31. prosinca 2018., prevalencija pasivnog pušenja (dan ili više u posljednjih sedam dana) na bilo kojemu mjestu smanjila se u 57 od 131 zemlje (43,5%), povećala se u 27 zemalja (20,6%), a ostala je nepromijenjena u 47 zemalja (35,9%). Premda se prevalencija pasivnog pušenja kod kuće smanjila u 86 zemalja (65,6%), prevalencija na javnim mjestima nije se promijenila u 46 zemalja (35%), a povećala se u 40 (30,5%).

Na temelju najnovijih istraživanja provedenih u 142 zemlje u razdoblju od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2018., globalna prevalencija izloženosti pasivnom dimu na bilo kojemu mjestu iznosila je 62,9% tijekom jednog ili više dana, 51% tijekom tri ili više dana, 40,1% tijekom pet ili više dana i 32,5% dnevno u posljednjih sedam dana. Prevalencija pasivnog pušenja kod kuće iznosila je 33,1% tijekom jednog ili više dana, 20,1% tijekom tri ili više dana, 14,9% tijekom pet ili više dana te 12,3% dnevno u posljednjih sedam dana. Na javnim mjestima prevalencija izlaganja pasivnom dimu bila je 57,6% tijekom jednog ili više dana, 43,4% tijekom tri ili više dana, 30,3% tijekom pet ili više dana, a 23,5% dnevno u posljednjih sedam dana.

Zaključno, izlaganje pasivnom pušenju među adolescentima ostaje ozbiljan javnozdravstveni izazov u cijelome svijetu. Premda se prevalencija pasivnog pušenja kod kuće smanjila u većini zemalja, prevalencija se na javnim mjestima povećala ili je ostala nepromijenjena u većini zemalja između 1999. i 2018., što naglašava potrebu jačanja politika o zabrani pušenja, osobito na javnim mjestima.