MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Glavobolja uzrokovana prekomjernim uzimanjem lijekovaMedication overuse headache

Darija Mahović Lakušić, Dora Katalenac

Glavobolja uzrokovana prekomjernim uzimanjem lijekova (engl. Medication overuse headache, MOH) kronična je sekundarna glavobolja uzrokovana prekomjernom i redovitom uporabom bilo kojega lijeka za akutnu simptomatsku terapiju u bolesnika s primarnom glavoboljom. Najčešće se pojavljuje u bolesnika s kroničnom migrenom i tenzijskom glavoboljom. Godišnja prevalencija toga kliničkog entiteta u općoj populaciji je 0,7–1,7, uz češću pojavu u žena. Uočena je veća učestalost MOH-a u bolesnika sa slabijim socioekonomskim statusom, nižim primanjima i nižom razinom obrazovanja, kao i u ljudi koji prekomjerno konzumiraju kavu, žive bez partnera te u onih s poremećajem spavanja. Bolesnici s MOH-om obično se prezentiraju naglim pogoršanjem i promjenom obrasca glavobolje s povećanom učestalošću. Terapija izbora za MOH jest ukidanje prekomjerno uzimanoga lijeka, što u većine bolesnika dovodi do povratka na prijašnji obrazac glavobolja. Nakon uspješno provedenoga ukidanja lijekova, bitno je redovito pratiti bolesnika, pogotovo u prvoj godini jer je tada najveća učestalost povratka bolesti.

Ključne riječi:
analgetici; glavobolja uzrokovana prekomjernim uzimanjem lijekova; kronična glavobolja; migrena; tenzijska glavobolja

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2

Medication overuse headache (MOH) is defined as a chronic secondary headache caused by excessive and regular use of any drug for acute symptomatic therapy in patients with primary headache. It is most common in patients with chronic migraine and tension-type headache. Annual prevalence of this clinical entity in general population is 0.7-1.7, being more common in women. The incidence of MOH is higher in patients having lower socioeconomic status, lower incomes and lower levels of education, as well as in people who over-use coffee, in singles, and in those with sleep disorders. Patients with MOH are usually presented with sudden deterioration, and changes in pattern and more frequent headaches. The treatment for MOH is cutting out the drug overuse, which in most patients leads back to the previous form of headache. After a successful drug withdrawal, it is important to monitor the patient regularly, especially during the first year, due to the highest recurrence rate.

Key words:
analgesics; chronic headaches; medication-overuse headache; migraine; tension-type headache