MEDIX, God. 27 Br. 147/148  •  Pregledni članak  •  Oftalmologija HR ENG

Glaukom tijekom trudnoće i dojenjaGlaucoma during pregnancy and lactation

Dina Lešin Gaćina, Igor Petriček, Sonja Jandroković, Sania Vidas Pauk, Danijela Mrazovac Zimak

Liječenje glaukoma tijekom trudnoće i dojenja izazov je oftalmolozima u kliničkom radu. Treba procijeniti koliki je rizik za majčin gubitak vida te kolika je moguća šteta antiglaukomskih lijekova za fetus i novorođenče. Većina bolesnica s glaukomom ima stabilan status tijekom trudnoće, jer se zbog hormonalnih fluktuacija vrijednosti očnoga tlaka smanjuju. Međutim, tijek bolesti može biti varijabilan. Zbog pravnih i etičkih pitanja ne postoje znanstveni dokazi o sigurnosti primjene antiglaukomskih lijekova u trudnica i dojilja. Smatra se da većina lijekova ima moguće nuspojave za fetus ili novorođenče. Zato je cilj liječenja glaukoma smanjiti primjenu lijekova, osobito tijekom prvoga tromjesečja trudnoće. Oftalmolozi su uglavnom ograničeni na liječenje glaukoma brimonidinom u prvome trimestru trudnoće te β-blokatorima i inhibitorima karboanhidraze u drugome i trećemu trimestru. Laserska trabekulopastika alternativna je opcija snizivanja očnoga tlaka. U bolesnica s uznapredovalim glaukomom i brzom progresijom bolesti može se izvesti glaukomski kirurški zahvat, izbjegavajući proceduru u prvome tromjesečju trudnoće. Liječenje glaukoma tijekom trudnoće mora biti prilagođeno svakoj bolesnici, s podrobnom raspravom o njezinim mogućnostima i potencijalnim rizicima za plod. Trudnice treba češće kontrolirati da bi se detektirale promjene vrijednosti očnoga tlaka te preveniralo daljnje oštećenje vidnog polja, a time i kvalitete života povezane s vidom.

Ključne riječi:
dojenje; glaukom; kirurški zahvat; laserska trabekuloplastika; lijekovi; trudnoća

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 147/148

Glaucoma treatment during pregnancy and lactation represents the challenge to ophthalmologists in clinical practice. The risk of maternal vision loss and the potential harm of antiglaucoma drugs to the fetus and newborn should be assessed. Majority of glaucoma patients generally remain stable during pregnancy, as intraocular pressure values tend to be reduced during pregnancy due to hormonal fluctuations. However, the course of the disease may be variable. Due to legal and ethical issues, there is no science-based evidence about safety of anti-glaucoma drugs in pregnant and nursing patients. It is considered that most of these drugs have potential adverse effects on the fetus or breastfeeding infant. So, the aim of treatment of glaucoma is to decrease the use of medications as much as possible, especially during the first trimester of pregnancy. Ophthalmologists are usually limited to treating patients with brimonidine in first trimester of pregnancy, and with beta-blockers and carboanhydrase inhibitors in second and third trimester. Laser trabeculoplasty is an alternative option for reducing intraocular pressure. In case of medical need, glaucoma surgery can be performed with caution, avoiding the procedure in the first trimester of pregnancy. The treatment of glaucoma in pregnancy must be tailored to each individual patient, with a detailed discussion of options and potential risks. Pregnant women should be monitored closely for detecting changes in intraocular pressure, to prevent any further deterioration to the visual filed and the vision-related quality of life.

Key words:
glaucoma; laser trabeculoplasty; medications; nursing; pregnancy; surgery