MEDIX, God. 16 Br. 89/90  •  Recenzija  •  Stomatologija HR ENG

Adnan Ćatović i sur.:
"Gerontostomatologija"

Dragutin Komar


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb,
Godina izdanja: 2010.
Uvez: tvrdi
Opseg: 171 stranica, 73 slike u boji i 17 tablica

 

 

U izdanju Medicinske naklade izašao je vrhunski opremljen udžbenik „Gerontostomatologija“. Knjiga je tvrdog uveza i modernog dizajna, a sadrži 171 stranicu, 73 slike u boji i 17 tablica. Sastoji se od 14 poglavlja i kazala pojmova. Recenzenti su prof. dr. sc. Dragutin Komar, prof. dr. sc. Melita Valentić-Peruzović i prof. dr. sc. Anton Šmalcelj. Svako poglavlje počinje sažetkom, ključnim riječima i sadržajem. Literatura je navedena iza svakog poglavlja. Cijena udžbenika je 190 kn, za studente 150 kn.

Uvodni dio napisao je prof. dr. sc. Adnan Ćatović te prikazao epidemiološke podatke o populaciji starijih osoba u svijetu i u Hrvatskoj. Drugo poglavlje napisala je prof. dr. sc. Jagoda Roša; u njemu su opisane pojave karakteristične za starenje na mikromolekularnoj i makromolekularnoj razini. Posebna pozornost posvećena je teorijama starenja, oštećenju DNA, biologiji telomere i aktivnosti telomeraze, koje određuju starenje.

Treće poglavlje bavi se prehranom, a napisala ga je prof. dr. sc. Irena Colić-Barić. Navode se značajke pojedinih makronutrijenata i mikronutrijenata, te prikazuje piramida primjene prehrane za starije osobe. Četvrto poglavlje, o bolestima koje najčešće prate stariju dob, a vezane su za koštano-zglobni sustav, napisao je prof. dr. sc. Dalibor Krpan. Osim temeljnih pojmova o kostima, prikazuju se najvažniji mehanizmi nastanka kroničnih koštano-zglobnih bolesti u starijih osoba.

Peto poglavlje obrađuje bolesti kardiovaskularnog sustava u starijih osoba, a napisao ga je doc. dr. sc. Hrvoje Pintarić. Opisane su najčešće bolesti poput hipertenzije, kroničnog zatajenja srca i različitih oblika aritmija. Profilaksa infekcijskog endokarditisa, važna kod stomatoloških zahvata, tablično je prikazana. Šesto poglavlje bavi se neurološkim poremećajima u osoba starije dobi, a napisali su ga akademkinja Vida Demarin i prof. dr. sc. Zlatko Trkanjec. Autori su osim opisa najčešćih neuroloških poremećaja i bolesti naveli i poveznice između pojedinih bolesti i komplikacija koje izazivaju u području lica i usne šupljine.

Sedmo poglavlje obradili su psihijatri prof. dr. sc. Danijel Buljan i dr. Iva Ivančić. Navedene su najčešće psihijatrijske bolesti u starijih osoba i njihovo liječenje. U osmom poglavlju prof. dr. sc. Mladen Perić bavi se problemima kod primjene lokalne anestezije u starijih osoba.

Deveto poglavlje, o oralnokirurškim bolestima i terapiji u starijih osoba, napisao je prof. dr. sc. Pavel Kobler. Zbog preranog gubitka zuba u starijih osoba razvijaju se različiti oblici atrofija o kojima autor piše. Nezaobilazna tema su i implantati. Deseto poglavlje, o oralnoj medicini u starijoj dobi, napisala je prof. dr. sc. Marinka Mravak-Stipetić, koja je povezala utjecaj mnogih sistemskih bolesti, lijekova, kemoterapija i zračenja na stanje zdravlja i funkciju oralne sluznice.

Jedanaesto poglavlje, o bolestima parodonta u starijoj dobi, napisala je prof. dr. sc. Ksenija Jorgić-Srđak. Autorica navodi da doktor dentalne medicine mora poznavati promjene na parodontnim strukturama uvjetovane starenjem ako provodi parodontološku skrb u pacijenata starije dobi. Prof. dr. sc. Sanja Šegović autorica je dvanaestog poglavlja, o promjenama na tvrdim i mekim tkivima zuba. U poglavlju navodi specifičnosti u domeni karijesologije, restaurativne stomatologije i endodoncije karakteristične za osobe starije dobi.

Trinaesto poglavlje, o fiksnoprotetskoj terapiji u starijih osoba, napisao je prof. dr. sc. Adnan Ćatović. Prikazao je specifičnosti u brušenju zuba za krunice i naveo klinička rješenja pojedinih slučajeva iz domene oralne rehabilitacije kod parcijalno bezubih pacijenata starije dobi. Četrnaesto poglavlje, o mobilnoprotetskoj terapiji u osoba starije dobi, napisao je prof. dr. sc. Vlado Carek.

Sve je veći broj starijih pacijenata koje se liječi u stomatološkoj općoj i specijalističkoj praksi. Stoga će ova knjiga, koja predstavlja prvi udžbenik o toj temi u našoj zemlji i okruženju, opravdati svoju osnovnu namjenu, a to je pomoć studentima za pripremu ispita iz istoimenog predmeta. Doktorima dentalne medicine omogućit će sublimiranje znanja koncentrirajući se na specifičnosti na kojima treba graditi postavke za terapijske zahvate. Pritom treba respektirati sve specifičnosti populacije starijih osoba - od socijalnih, općezdravstvenih do psiholoških i financijskih. Kolegama će knjiga kroz niz primjera dati uvid u nužnost interdisciplinarne suradnje s doktorima dentalne medicine i specijalistima u liječenju starijih osoba. Knjigom se nastojalo prikazati simbiozu medicinskih i stomatoloških disciplina u prevenciji i liječenju kroničnih sistemskih bolesti i stanja u starijih osoba, i ona je u najvećem dijelu ispunila svoju svrhu.