MEDIX, God. 27 Br. 147/148  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Gerijatrijska dermatologijaGeriatric dermatology

Mirna Šitum, Marija Delaš Aždajić

Iako su najčešće bolesti i stanja zbog kojih stariji ljudi traže medicinsku pomoć bolesti cirkulacijskoga sustava, mišićno-koštane i vezivne bolesti, bolesti dišnoga sustava, endokrinološke bolesti (uključujući bolesti prehrane i metabolizma), u starenju i starosti, dermatologija zauzima bitno mjesto. Prvi razlog tomu jest što sve navedene bolesti mogu za posljedicu imati niz simptoma i/ili bolesti koje se očituju na koži. Drugi razlog je što se u zreloj životnoj dobi pojavljuju specifične primarno dermatološke bolesti, a treće, slika koju imamo o sebi, o vlastitom izgledu, izravno utječe na naše zdravlje. Moderni svijet nameće diktat mladosti i ljepote, što izaziva psihološke posljedice svojevrsnoga terora estetskih stavova da je prirodni proces starenja nepoželjan i da ga valja prikriti. Navedeni stavovi mogu voditi u socijalnu izolaciju, povlačenje u sebe, induciranje fobije od starenja pa sve do promjene ličnosti. Gerijatrijska dermatologija, dermatologija treće životne dobi ili dermatologija starije dobi dio je dermatologije, koji zahtijeva istančan osjećaj i poseban psihološki pristup u radu s osobito osjetljivom populacijom bolesnika u zrelim godinama života od kojih većina, uz dermatološka stanja i bolesti, ima niz drugih zdravstvenih poteškoća. Ova grana dermatologije zahtijeva velika znanja iz područja interne medicine, imunologije, reumatologije, onkologije, ali i psihologije i psihijatrije, kao i nužnost interdisciplinarne suradnje i multidisciplinarnoga pristupa bolesnicima.

Ključne riječi:
starenje kože; dermatoze treće životne dobi; estetsko-psihološki aspekti

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 147/148

The most common medical conditions affecting older people include cardiovascular disease, diseases affecting musculoskeletal system, respiratory diseases, endocrinological diseases including obesity, malnutrition and other metabolic diseases. However, dermatology takes an importan place in aging and old age. The most of previously mentioned diseases can have clinical manifestation on the skin. Furthermore, some specific dermatological diseases occur only in adulthood, and finally, the image we have of ourselves and our own physical appearance, directly affects our health. The modern world imposes youth and beauty, which can cause psychological distress due to the common opinion that the natural process of aging is undesirable. This can lead to social isolation, withdrawal, including phobias from aging to personality change. Geriatric dermatology, dermatology of the third age or dermatology of the elderly is a part of dermatology that requires a subtle feeling and a special psychological approach in the work with a particularly sensitive population of mature patients. This branch of dermatology requires extensive knowledge in the field of internal medicine, immunology, rheumatology, oncology, but also psychology and psychiatry, as well as the need for interdisciplinary cooperation and a multidisciplinary approach to elderly patients.

Key words:
skin aging; dermatoses of the third age; aesthetic-psychological aspects