MEDIX, God. 15 Br. 80/81  •  Autorski pregled  •  Dermatovenerologija HR ENG

Genitalne infekcije humanim papiloma virusom i muškarci u kontekstu HPV-vakcineHuman papillomavirus genital infections and men in the light of the HPV vaccine

Mihael Skerlev, Suzana Ljubojević

Genitalne infekcije uzrokovane humanim papiloma virusom (HPV) najčešće se pojavljuju u mladoj, generativno sposobnoj populaciji, te je stoga njihovo uspješno praćenje i liječenje obveza svakog društva. Te su bolesti sve više predmetom istraživanja s obzirom na njihovu najvišu učestalost unutar skupine virusnih spolno prenosivih infekcija, sklonost recidivima, dugotrajno liječenje i povezanost s pojavom zloćudnih bolesti. Genitalne infekcije uzrokovane HPV-om klinički se najčešće manifestiraju kao širok spektar dermatoveneroloških bolesti, među kojima se posebno ističu: condylomata acuminata (šiljasti kondilomi), condylomata plana (ravni kondilomi), gigantski kondilom Buschke-Löwenstein, papulosis Bowenoides, kao i razne druge kliničke manifestacije intraepitelnih neoplazija (IN) vanjskog genitalnog sustava. Izbor liječenja ovisi o općem stanju i dobi bolesnika, o obliku, veličini i lokalizaciji promjena, kao i o iskustvu terapeuta. No, svakako treba istaći da još uvijek ne postoji specifično protuvirusno liječenje HPV-genitalnih infekcija, recidivi su česti (30-70%), a raznovrsni terapijski pristupi ponekad vrlo neugodni za bolesnika i zahtjevni za liječnika. S obzirom na sve navedeno, kao i na dostupnost cjepiva protiv HPV-infekcija, mogućnost HPV-cijepljenja oba spola ozbiljan je pomak u pristupu tom problemu

Ključne riječi:
cjepiva protiv papilomavirusa; humani papilomavirus 6; humani papilomavirus 11; humani papilomavirus 16; humani papilomavirus 18; muškarci

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 80/81

Anogenital human papillomavirus (HPV) infections are most often diagnosed in young population of reproductive age. Therefore, their successful control and treatment is a social responsibility. HPV infections are being increasingly investigated because of their high frequency, high relapse rate, long-term treatment and association with malignant diseases. Genital HPV infections are clinically manifested as dermatovenereal diseases, most often as condylomata acuminata (genital warts), condylomata plana (flat warts), giant condylomata of Buschke-Löwenstein type or papulosis Bowenoides, but they can also induce the development of genital intraepithelial neoplasia. The choice of treatment depends on the patient’s general condition and age; shape, size and localisation of the lesions; and the experience of the physician. A specific, antiviral treatment of genital HPV infections is still not available, the relapse rate is high (30-70%), and various therapeutic approaches can sometimes be very unpleasant for the patient and demanding for the physician. The availability of HPV vaccine for both sexes is an important step in the prevention of this health problem.

Key words:
human papillomavirus 6; human papillomavirus 11; human papillomavirus 16; human papillomavirus 18; men; papillomavirus vaccines