MEDIX, God. 18 Br. 100  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) – dijagnostika i liječenje u obiteljskoj mediciniGastroesophageal reflux disease (GERD): diagnosis and treatment in family medicine setting

Davorka Vrdoljak

Zbog utjecaja na kakvoću života bolesnika i učestalosti u općoj populaciji odraslih, gastroezofagealna refluksna bolest (GER B) i njezino liječenje značajan su problem u svakodnevnom radu liječnika obiteljske medicine te se pokazuje potreba za sistematiziranjem postupaka u prepoznavanju, dijagnostici i u liječenju. U praksi obiteljske medicine od presudne je važnosti diferencijalna dijagnostika nekompliciranih od kompliciranog oblika bolesti. Liječnik obiteljske medicine u mogućnosti je kvalitetno zbrinuti bolesnike s nekompliciranim GER B-om, savjetujući promjenu životnoga stila uz jednostavno i cost-efektivno empirijsko liječenje. Daljnja endoskopska dijagnostička obrada u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti indicirana je samo za selekcionirane slučajeve GER B-a. 

Ključne riječi:
gastroezofagealna refluksna bolest; liječenje; obiteljska medicina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 100

Gastroesophageal reflux disease (GERD) is one of the most important medical problems encountered in daily general practice due to its prevalence in general population and influence on the quality of life of the patients. Distinction between uncomplicated and complicated GERD is crucial. In case of uncomplicated GERB, a general practitioner is able to provide adequate care to patients by recommending lifestyle changes and prescribing simple and cost-effective empirical therapy. Additional endoscopic evaluation is indicated only in selected cases of GERB. 

Key words:
family practice; gastroesophageal reflux; treatment